Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Είδος Απόφασης: ΔΑΠΑΝΗ
Ημερομηνία: 05/03/2014 13:55:13ΑΔΑ: ΒΙΚΥ46ΨΧΕ3-ΟΩΞ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 05/03/2014 13:43:39ΑΔΑ: ΒΙΚΥ46ΨΧΕ3-Ο0Σ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 05/03/2014 13:39:59ΑΔΑ: ΒΙΚΥ46ΨΧΕ3-ΤΚΨ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 05/03/2014 13:12:48ΑΔΑ: ΒΙΚΥ46ΨΧΕ3-ΜΜΕ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 05/03/2014 12:53:32ΑΔΑ: ΒΙΚΥ46ΨΧΕ3-6ΑΗ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 05/03/2014 12:39:52ΑΔΑ: ΒΙΚΥ46ΨΧΕ3-ΑΙΓ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 05/03/2014 12:34:40ΑΔΑ: ΒΙΚΥ46ΨΧΕ3-ΡΟΣ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 05/03/2014 12:23:59ΑΔΑ: ΒΙΚΥ46ΨΧΕ3-71Φ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 05/03/2014 12:19:31ΑΔΑ: ΒΙΚΥ46ΨΧΕ3-ΝΡΣ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 2300Σελίδα: 1 / 230