Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Κ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕμεταφορά εσόδων στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ35.500.000,0020/04/2011
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕμεταφορά πόρων στην ΚΤ ΑΕ5.240.459,6311/07/2011
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕμεταφορά εσόδων στην ΚΤ ΑΕ5.240.459,6329/06/2011
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕΜεταφορά πόρων3.913.406,9312/05/2011
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Άπόφαση έγκρισης δαπάνης για μεταφορά ποσού στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 2.817.816,3127/08/2012
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Άπόφαση ανάληψης υποχρέωσης για μεταφορά ποσού στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 2.817.816,3127/08/2012
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Απόφαση έγκρισης δαπάνης για αυξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 2.706.372,0118/10/2012
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για αυξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 2.706.372,0117/10/2012
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για αυξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 2.706.372,0117/10/2012
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για αυξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 2.706.372,0117/10/2012
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για αυξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 2.706.372,0117/10/2012
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Απόφαση έγκρισης δαπάνης για αυξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 2.555.228,2120/09/2012
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για αυξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 2.555.228,2120/09/2012
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Απόφαση έγκρισης δέσμευση πίστωσης για αυξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΤ Α.Ε. 2.295.794,6128/09/2011
ΟΚΧΕΑπόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τη μισθοδοσία του προσωπικού του ΟΚΧΕ το έτος 2011. 2.205.000,0011/02/2011
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για αυξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.2.097.732,3919/03/2013
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Απόφαση έγκρισης δαπάνης για αυξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε2.097.732,3919/03/2013
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΚΧΕΑπόφαση ανάληψης υποχρέωσης για μισθοδοσία υπαλλήλων1.999.000,0011/02/2011
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ Απόφαση μεταφορας ποσού για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1.860.296,1125/11/2011
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ Απόφαση ανάληψη υποχρέωσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ1.860.296,1125/11/2011
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Απόφαση έγκρισης δαπάνης για μεταφορά χρημάτων στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1.845.671,1027/03/2012
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για μεταφορά χρημάτων στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1.845.671,1027/03/2012
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ1.745.222,0026/10/2011
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ1.745.222,0026/10/2011
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Απόφαση έγκρισης δαπάνης για μεταφορά ποσού στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1.606.627,5416/05/2012
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για μεταφορά ποσού στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1.606.627,5416/05/2012
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ Απόφαση έγκρισης δαπάνης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΤ ΑΕ 1.525.052,1220/12/2011
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΤ ΑΕ1.525.052,1220/12/2011
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΤ ΑΕ1.525.052,1220/12/2011
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ Απόφαση έγκρισης δαπάνης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.1.477.189,1628/02/2012
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.1.477.189,1628/02/2012
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ Απόφαση έγκρισης δαπάνης για αυξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1.452.975,6027/01/2012
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για αυξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1.452.975,6027/01/2012
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Απόφαση έγκρισης δαπάνης για αυξηση μετoχικού κεφαλαίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1.407.369,1328/11/2012
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για αυξηση μετoχικού κεφαλαίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1.407.369,1328/11/2012
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Απόφαση έγκρισης δαπάνης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1.331.345,5319/06/2012
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Απόφαση ανάληψης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1.331.345,5319/06/2012
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Απόφαση ανάληψης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1.331.345,5319/06/2012
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε 1.304.693,0212/07/2012
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1.304.693,0212/07/2012
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Απόφαση έγκρισης δαπάνης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1.262.381,9923/04/2013
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1.262.381,9923/04/2013
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Απόφαση έγκρισης δαπάνης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1.207.806,9725/02/2013
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για αυξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1.207.806,9725/02/2013
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Απόφαση έγκρισης δαπάνης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1.137.414,3324/05/2013
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Αύξηση μετοχικού κεφαλάιου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1.137.414,3324/05/2013
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Απόφαση έγκρισης δαπάνης για αυξηση μετοχικού κεφαλαίου της Κτηματολογιο Α.Ε. 1.096.404,3520/06/2013
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Απόφαση αναληψης υποχρεωσης για αυξηση μετοχικου κεφαλαίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1.096.404,3520/06/2013
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Απόφαση έγκρισης δαπάνης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1.008.701,2119/12/2012
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1.008.701,2119/12/2012
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΚΧΕ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για βασικό μισθό τακτικών υπαλλήλων έτους 2012.775.000,0027/12/2011
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΚΧΕΑπόφαση ανάληψης υποχρέωσης καε 0211. 500.000,0027/12/2012
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης καε 0211 λόγω έγκρισης προϋπολογισμού οικ. ετους 2012. 494.473,7329/05/2012
ΑΑΑεπιστροφή χρημάτων350.000,0020/04/2011
ΤΑΚΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Απόφαση ανακλησης ανάληψης υποχρέωσης καε 0211 269.473,7329/05/2012
ΜΑΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ225.176,7313/05/2011
ΔΗΜΟΣΙΟΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ190.000,0013/01/2012
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το Διαγωνισμό: «Εμφανίσεις έγχρωμων φιλμς - Εκτυπώσεις και Μεγεθύνσεις ασπρόμαυρων και έγχρωμων αεροφωτογραφιών - Εκτυπώσεις ασπρόμαυρων και έγχρωμων διαθετικών»147.600,0026/02/2013
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης καε 3391110.000,0027/12/2012
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για καε 3359. 100.000,0002/01/2013
ΜΤΠΥΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΤΠΥ80.000,0013/01/2012
ΕΥΚ ΑΕΠρομήθεια μελανιών78.419,8803/03/2011
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης καε 0559 λόγω έγκρισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012. 78.404,3415/05/2012
ΑΝΑΔΟΧΟΣ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για φωτογραφικές εργασίες. 73.800,0002/02/2012
ΑΡΗΣ ΓΙΑΡΤΖΟΓΛΟΥΑπόφαση ανάληψης υποχρέωσης για αναπαραγωγή ασπρόμαυρων φίλμς από το αρχείο του ΟΚΧΕ.73.800,0002/05/2012
ΜΕΛΗ Δ.Σ. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης κας 0284. 71.000,0029/05/2012
ΒΟΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ63.102,0016/05/2011
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Απόφαση ανάληψης υποχρεωσης για τη διενέργεια διαγωνισμού για καθαριοτητα γραφείων ΟΚΧΕ. 60.772,6426/02/2013
Δ.Σ. ΟΚΧΕΑπόφαση ανάληψης υποχρέωσης για αποζημειώσεις Προέδρου Αντιπροέδρου Δ.Σ. του ΟΚΧΕ. 60.000,0024/01/2012
ΕΤΑΙΡΕΙΑΑπόφαση ανάληψης υποχρέωσης για διαγωνισμό καθαριότητας γραφείων ΟΚΧΕ. 60.000,0001/02/2012
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Απόφαση ανάληψης υποχρεωσης για τη διενέργεια του Διαγωνισμού "Βελτίωση και Επεκτάση των Υπηρεσιών Διάθεσης Γεωχωρικών Δεδομένων στα πλαίσια του προγράμματος δημιουργίας της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών". 60.000,0026/02/2013
ΙΠΣΥΠ-ΕΚπαροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για γεωχωρικά δεδομένα59.900,0010/03/2011
ΧΧΧφύλαξη κτιρίου55.000,0012/04/2011
ΑΡΗΣ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥΆπόφαση έγκρισης δαπάνης για εκτύπωση ασπρόμαυρων αρνητικών φιλμς. 54.645,9501/11/2012
ΑΝΑΔΟΧΟΣ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για προκύρηξη διαγωνισμού καθαριότητας γραφείων ΟΚΧΕ. 54.000,0001/02/2012
Δ.Σ. ΟΚΧΕΑπόφαση ανάληψης υποχρέωσης για καε 028452.500,0027/12/2012
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης καε 022850.000,0029/05/2012
MARATHON DATA SYSTEMS Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για για την προμήθεια λογισμικού για την αναβάθμιση του Γεωγραφικού Συστήματος πληροφοριών49.200,0029/09/2011
ΑΔΩΝΙΣ ΚΟΝΤΟΣ $ ΣΙΑ Ε.Ε. Απόφαση έγκρισης δαπάνης για την αναβάθμιση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών Arc-info του ΟΚΧΕ. 49.200,0019/12/2011
COMPUTER STUDIO AEΠρομήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών48.902,3403/06/2011
COMPUTER STUDIO AEΠρομήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών48.902,3401/03/2011
ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για καε 0559. 47.500,0027/12/2012
ΝΙΚΟΣ Ν. ΘΕΟΔΟΣΗΣΕπισκευές -μετατροπές στο κτίριο του ΟΚΧΕ43.000,0011/02/2011
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης καε 055241.176,1329/05/2012
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥΑπόφαση ανάληψης υποχρέωσης για διάθεση από τη ΓΥΣ φωτογραφικού αεροσκάφους για λήψη αεροφωτογραφιών. 40.512,6210/01/2012
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥΑπόφαση έγκρισης δαπάνης για διάθεση από τη ΓΥΣ φωτογραφικού αεροσκάφους για λήψη αεροφωτογραφιών καθώς και την ψηφιακή τους σάρωση. 40.512,6216/01/2012
ΧΧΧπαροχή φωτογραφικών υπηρεσιών40.000,0003/05/2011
MARATHON DATA SYSTEMS Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια λογισμικού για την αναβάθμιση του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών Arc-info του ΟΚΧΕ. 40.000,0029/09/2011
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΚΧΕ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για λοιπές εισφορες για την κοινωνική ασφάλιση. 40.000,0027/12/2011
ΤΠΔΥΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΠΔΥ40.000,0013/01/2012
SmartNet AE δαπάνη για δομημένη καλωδίωση και τηλεφωνικού κέντρου38.314,5011/02/2011
SmartNet AEπρομήθεια και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης,τηλ.κέντρου και τηλεφών.συσκευών37.380,0012/04/2011
MEGA SPRINT GUARD A.E. Απόφαση ανακλησης ανάληψης υποχρέωσης για φύλαξη κτιρίου βάση 2/96117/0026/20-12-201137.287,0330/12/2011
MEGA SPRINT GUARD A.E. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για φυλαξη κτιρίου. 37.287,0313/01/2012
00000000Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για φυλαξη κτιρίου ετους 2013. 37.000,0008/10/2012
00000000Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης για φυλαξη κτιρίου ετους 2013. 37.000,0022/11/2012
ΝΙΚΟΣ Ν.ΘΕΟΔΟΣΗΣΕργασίες επισκευών και διαρρυθμίσεων35.943,4313/05/2011
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΚΧΕ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς. 35.000,0027/12/2011
ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για καε 0552. 35.000,0027/12/2012
ΜΤΠΥΑπόφαση ανάληψης υποχρέωσης για καε 331132.500,0002/01/2013
Σύνολο: 1-100 / 1178Σελίδα: 1 / 12
​​​​​