Τελευταίες Αποφάσεις RSS
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Πάλης (Ε.Ο.Φ.Π.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα με το Ν.2725/99, όπως ισχύει σήμερα. Κριτήριο αξιολόγησης του δημόσιου διαγωνισμού, είναι η συμφερότερη οικονομοτεχνικά προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια:, α) της διαμονής και διατροφής των αθλητών, αθλητριών, προπονητών, διαιτητών, παραγόντων και λοιπών μελών της Ομοσπονδίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, β) των μετακινήσεων των παραπάνω (αεροπορικά εισιτήρια, οδική μεταφορά) και γ) των αναγκών προπονητικής προετοιμασίας των μελών των εθνικών ομάδων σε αθλητικά κέντρα της περιφέρειας της χώρας, καθώς και την υποστήριξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ομοσπονδίας για τη χρονική περίοδο από 20/1/2014 έως και 31/12/2014.
Ημερομηνία: 14/01/2014 15:52:13ΑΔΑ: ΒΙΨΠ469ΗΙ1-Θ12
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 30/10/2012 13:00:44ΑΔΑ: Β43Δ469ΗΙ1-ΥΙ4
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 30/10/2012 11:23:26ΑΔΑ: Β43Δ469ΗΙ1-8Υ0
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-8 / 276Σελίδα: 1 / 35