Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΟΠΕΚΕΠΕ)

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
NEUROPUBLIC AEΟλοκλ.Πληροφ.Συστημα Ενιαίας Ενίσχυσης Εκμετάλ.2.336.250,0018/01/2012
NEUROPUBLIC AEΥποσυστημάτων στο Ολοκλ.Πληροφ. Σύστημα Ενιαίας Ενίσχυσης887.630,0013/02/2012
NEUROPUBLIC AEΝέων εφαρμογών/Υποσυστημάτων στο Ολοκλ.Πληροφ. Σύστημα Ενιαίας Ενίσχυσης Εκμετάλ. και προσθήκη νέας λειτουργικότητας, για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης των αιτήσεων ενίσχυσης για το 2011887.630,0023/03/2012
NEUROPUBLICΝέων εφαρμογών/Υποσυστημάτων στο Ολοκλ.Πληροφ.Συστημα Ενιαίας Ενίσχυσης Εκμετάλ. και προσθήκη νέας λειτουργικότητας, για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης των αιτήσεων ενίσχυσης για το 2011764.494,0008/03/2012
NEUROPUBLIC AEΝέων εφαρμογών/Υποσυστημάτων στο Ολοκλ.Πληροφ.Συστημα Ενιαίας Ενίσχυσης Εκμετάλ. και προσθήκη νέας λειτουργικότητας, για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης των αιτήσεων ενίσχυσης για το 2011764.494,0023/03/2012
AFEA TRAVEL AND TOURISM ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/2013»446.607,0026/06/2013
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΑΕεπιδικασθεν ποσό στην εταιρεία "ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΑΕ321.905,0020/12/2013
NEUROPUBLICΝέων εφαρμογών/Υποσυστημάτων στο Ολοκλ.Πληροφ.Συστημα Ενιαίας Ενίσχυσης Εκμετάλ. και προσθήκη νέας λειτουργικότητας, για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης των αιτήσεων ενίσχυσης για το 2011205.237,8008/03/2012
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΑΕεπιδικασθέν ποσό167.911,0004/04/2014
ΝEUROPUBLIC A.E ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΑνανέωση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των τεσσάρων (4) αδειών παραγωγικού περιβάλλοντος iSmart Enterprise Edition (μία για κάθε server) για δύο (2) Κεντρικές Μονάδες Επεξεργασίας (CPUs) στον κάθε server ανεξαρτήτως πυρήνων (cores) για το έτος 2012135.300,0006/04/2012
COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.B.E.E.«Κατακύρωση του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου ‘’Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης/Συντήρησης Του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού – Εξυπηρετητών (servers) και Χώρων Αποθήκευσης δεδομένων (SAN,MSA) - για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης ενός έτους’’119.962,0027/01/2014
ORACLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ.ΕΠΕπαροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των προϊόντων – αδειών χρήσης Οracle115.327,7321/01/2014
ΟΡΑΚΛ ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.παροχή υπηρεσιών ανανέωσης αδειών χρήσης Oracle και συντήρησης / τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Oracle για το χρονικό διάστημα από 01-01-2013 έως 31-12-2013114.185,8731/01/2013
ORACLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.Τροποποίηση της σύμβασης με την εταιρία Oracle Hellas A.E., για την παροχή υπηρεσιών ανανέωσης αδειών χρήσης Oracle, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Oracle για το έτος 2011.111.946,9423/11/2010
Oracle Hellas A.E.Παροχή υπηρεσιών ανανέωσης αδειών χρήσης Oracle και συντήρησης / τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Oracle για το διάστημα από 01-01-2012 έως 31-12-2012.111.946,9420/02/2012
ΚΟΣΜΟΣ ΜΠΙΖΝΕΣ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.Β.Ε.Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής υποστήριξης / Συντήρησης Του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού – Εξυπηρετητών (servers) και Χώρων Αποθήκευσης δεδομένων (SAN, MSA) - για ένα (1) έτος 109.224,0020/12/2012
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.Παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Περ/κης Δνσης Αττικής για ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ενός έτους»72.028,8013/02/2014
BYTE COMPUTER ABEEΗλεκτρονικοί Υπολογιστές71.311,5923/12/2013
Hellas OnLine A.E.παροχής υπηρεσιών λειτουργίας VPN69.379,1222/02/2012
ΒYTE COMPUTER ABEEΤην κατακύρωση του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 59 δίσκων για την αναβάθμιση τεσσάρων συστημάτων αποθήκευσης δεδομένων του IDC και των εξυπηρετητών» στην εταιρία BYTE COMPUTER ABEE », που εδρεύει στην Αθήνα, ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 98 ΤΡΙΒΟΛΗ ΑΦΜ 09426507567.999,0620/01/2014
JCB SECURITY AND FACILITY AE-Ι.Ε.ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥπαροχή υπηρεσιών φύλαξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης ενός έτους61.959,8230/01/2014
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής & Νήσων Αιγαίου μέχρι 31-12-201355.199,9402/04/2013
ΧΑΙΠΑΚ ΑΕΒΕπρομήθεια εβδομήντα εννέα (79) ηλεκτρονικών υπολογιστών και 79 οθονών54.803,8824/07/2012
Konica Minolta Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς Α.Ε.Προμήθεια οκτώ (8) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, δεκατεσσάρων (14) πολυμηχανημάτων (φαξ), τριαντατεσσάρων τριαντατεσσάρων (34) εκτυπωτών, καθώς και ενός (1) εξειδικευμένου εκτυπωτή49.200,0023/01/2013
«BYTE A.B.E.E.»Κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού για την Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Περιφερειακές Δ/νσεις του, στις Περιφερειακές Μονάδες καθώς και στα Νομαρχιακές Μονάδες τους».47.970,0010/12/2013
MEGA SPRINT GUARD AEΑνανέωση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης της Κεντρικής Υπηρεσίας, μέχρι 31-12-2013»44.568,4002/04/2013
COSMOS BUSSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕΠαροχή τεχνικής υποστήριξης των HP εξυπηρετητών και χώρων αποθήκευσης δεδομένων του IDC του ΟΠΕΚΕΠΕ για ένα έτος41.943,0008/03/2012
RSM ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Α.Ε.Συμπληρωματικό έλεγχο των λογαριασμών οικονομικού έτους 2008 και 2010 από φορέα πιστοποίησης41.820,0014/03/2012
ΑΛΓΟ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.ανανέωση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των ηλεκτρονικών συστημάτων Πληροφορικής στην Κ.Υ., τις Π.Δ., τις Π.Μ. και τα Ν.Γ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέχρι 31-12-201339.830,7813/03/2013
ΚΟΝΙΚΑ ΜΙΝΟΛΤΑ Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς Α.Επρομήθεια οκτώ (8) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, δεκατεσσάρων (14) πολυμηχανημάτων, τριαντατεσσάρων (34) εκτυπωτών και ενός (1) εξειδικευμένου εκτυπωτή με παράλληλη απόσυρση παλαιών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περ/κών Δ/νσεων και των Νομαρχιακών Μονάδων του ΟΠΕΚΕΠΕ37.256,7020/12/2012
RSM Greece ΑΕΈλεγχος λογαριασμών 36.900,0021/03/2014
GEOSYSTEMS HELLAS AEΑνανέωση αδειών λογισμικού & αναβάθμιση 2 σταθμών LPS34.194,0014/10/2011
ΜΠΑΪΤ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑπρομήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περ/κών Υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.31.025,7706/09/2013
ΒΥΤΕ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΑΒΕΕΑνάθεση της τεχνικής υποστήριξης του μηχανολογικου εξοπλισμού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για έξι (6) μήνες29.977,5603/05/2012
ΕΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.προμήθεια Φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α429.958,1921/03/2013
ΑΛΤΕΚ ΙΝΤΕΓΚΡΕΪΤΙΟΝ Α.Ε.προσαρμογή της εφαρμογής των Αχρεωστήτως Καταβληθέντων24.600,0006/02/2013
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.επιλογή αναδόχου για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 24.358,3005/02/2014
ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ Α.Ε.παροχή υπηρεσιών συντήρησης / τεχνικής υποστήριξης του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, μισθοδοσίας και διαχείρισης προσωπικού, για ένα έτος (2013) για το χρονικό διάστημα από 01-01-13 έως 31-12-1323.185,5031/01/2013
SINGULARLOGICΑΕσυντήρηση και τεχνική υποστήριξη του ΟΠΣ διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, μισθοδοσίας και διαχείρισης προσωπικού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το έτος 2014.23.185,5021/01/2014
RSM Greece AEέρευνα των λογαριασμών του ΟΠΕΚΕΠΕ 21.525,0011/03/2014
QEFII HELLAS-ΟΛΥΜΠΙΑ-ΔΑΝΑΗ ΜΙΝΩπρομήθεια συσκευών αναγνώρισης (scanners) ηλεκτρονικής σήμανσης αιγοπροβάτων 21.352,8014/10/2013
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛ. ΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ20.661,5408/03/2012
ΕΓΕΚΑΠαροχή υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας18.819,0014/10/2011
SingularLogic Integrator A.E.Υπηρεσίες συντήρησης / τεχνικής υποστήριξης του Ο.Π.Σ. μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων18.450,0020/12/2010
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.18.204,0001/08/2012
ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗδικαστική απόφαση - καταβολή αποζημίωσης15.088,8927/12/2013
ΑΛΤΕΚ ΙΝΤΕΓΚΡΕΪΤΙΟΝ Α.Ε.Συντήρηση και υποστήριξη της εφαρμογής της Οικονομικής Διαχείρισης για το 201314.145,0006/02/2013
ΑΛΤΕΚ ΙΝΤΕΓΚΡΕΪΤΙΟΝ Α.Ε. - ΟΠΕΝ ΤΕΚΝΟΛΟΤΖΙ ΣΕΡΒΙΣ Α.Ε.συντήρηση και υποστήριξη της εφαρμογής της Οικονομικής Διαχείρισης για το 201314.145,0020/02/2013
OPEN TECHNOLOGY SERVICES Α.Ε.για την συντήρηση και υποστήριξη της εφαρμογής της Οικονομικής Διαχείρισης για το έτος 2014.13.862,1021/01/2014
MEGA SPRINT GUARD Α.Ε.Διάθεση ενός επιπλέον φύλακα, για την φύλαξη του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας, από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 9.00 π.μ. - 17.00 μ.μ.13.368,5003/04/2012
Altec Integration Α.Ε.Έγκριση αποτελεσμάτων διαπραγμάτευσης με την εταιρία Altec Integration A.E. για την απ’ ευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών αναβάθμισης της εφαρμογής επεξεργασίας στοιχείων ΟΣΔΕ 2002-200512.300,0030/11/2011
Altec Integration Α.Ε.Απ΄ευθείας ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης και ανάληψη υποχρέωσης για την αναβάθμιση του προγράμματος επεξεργασίας του ΟΣΔΕ 2002-2005 στην εταιρία Altec Integration A.E. 12.300,0009/12/2011
Ζεϊμπέκης Π. Αθανάσιοςπρομήθεια και εγκατάσταση 12 κλιματιστικών μηχανημάτων τύπου INVERTER για την Περιφερειακή Μονάδα Θράκης 12.185,6112/02/2014
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ FIS ΚΟΥΡΙΕΡ ΣΕΡΒΙΣκατακύρωση του προχείρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς της πάσης φύσεως αλληλογραφίας του Οργανισμού για ένα (1) έτος11.800,0029/01/2013
ΖΕΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕσυμμετοχή έξι (6) υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα CORE SPRING11.475,0019/06/2012
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ Α.Ε.προμήθεια τριάντα (30) φορητών δεκτών εντοπισμού θέσης (GPS)11.472,2121/10/2013
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣμίσθωση 11.420,5514/03/2014
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ Θ. ΕΥΤΥΧΙΑΑμοιβή συνεργαζόμενων Δικηγόρων & Δικαστικών Επιμελητών Σταματέλου από 1/3/2013 έως 31/08/201311.154,0025/04/2013
Ευτυχία Σταματέλουαμοιβές και έξοδα συνεργαζόμενων δικηγόρων11.154,0028/01/2014
Υπηρεσίες Ανοικτής Τεχνολογίας ΑΕ – OTSέγκριση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης11.070,0020/03/2014
NOVA ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣυπηρεσιες Ιατρού Εργασίας & Τεχνικού Ασφαλείας 10.823,0120/12/2013
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕΠαροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών πάσης φύσεως αλληλογραφίας για ένα έτος10.814,9008/03/2012
ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στο κτίριο του ΟΠΕΚΕΠΕ επί της οδού Δομοκού 5 για τις ανάγκες του νέου κτιρίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.από την εταιρία «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε» 10.455,0029/12/2010
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Αεξοπλισμός υποδομής & διαμόρφωση χώρων 10.450,0024/03/2014
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥπρομήθειας υλικών καθαριότητας10.438,0922/10/2013
ΜΠΑΪΤ ΚΟΜΠΙΟΥΟΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΠαράταση τεχνικής υποστήριξης του μηχανολογικου εξοπλισμού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από εταιρία Byte Computer ABEE μέχρι 31-12-20129.992,5219/10/2012
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.έντυπο υλικό9.594,0026/02/2014
Ολοκληρωμένα Συστήματα Καθαρισμού A.B.E.E.Προμήθεια υλικών καθαριότητας9.356,5122/01/2013
ΕΑΣ ΘΗΒΩΝΑναλογία κοινοχρήστων δαπάνων (ηλεκτρικό ρεύμα-δημοτικά τέλη)από 1/1/2005 έως 31/12/2011 βάσει της υπογραφείσας σύμβασης μίσθωσης μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ & ΕΑΣ ΘΗΒΩΝ στις 13/12/20048.900,5028/03/2012
ΤΕΛΕΤΡΑΝΣ Α.Ε. δαπάνη μεταφοράς οικοσυσκευής του υπαλλήλου ΤΣΟΥΜΑ ΑΝΔΡΕΑ από Αθήνα - Βρυξέλλες8.265,6011/03/2014
ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΑΕΒΕπρομήθεια φακέλων αλληλογραφίας - κλασέρ7.947,0317/05/2013
ALPHA CRISSIN S.A.Εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων στο Υπολογιστικό κέντρο7.776,0603/02/2012
ΧΑΪΠΑΚ ΑΕΒΕανανέωση πεντακοσίων πενήντα (550) αδειών χρήσης SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 PER USER RENEWAL BASIC 12 MONTHS GOV BAND A προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς 7.644,4517/05/2013
ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΙΝΤΕΡΓΚΡΕΪΤΟΡ Α.Ε.Αναβάθμιση εφαρμογών SHR – παρακολούθηση μετακινήσεων εκτός έδρας λοιπών ατόμων7.626,0016/11/2012
SingularLogic Integrator AEΑναβάθμιση εφαρμογών SHR, από την εταιρία SingularLogic Integrator A.E.7.626,0028/12/2012
«ΕΓΕΚΑ»Π.ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ-Α.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.Καθαρισμός Εγκαταστάσεων7.527,6006/02/2012
ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥΑνάληψη υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης για Αμοιβή συνεργαζόμενων Δικηγόρων & Δικαστικών Επιμελητών από 1/9/2013 έως 31/12/2013 για την δικηγόρο Ευτυχία Σταματέλου . 7.436,0011/10/2013
ΜΑΡΓΕΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΣυνεργασία με εξειδικευμένο δικηγόρο7.380,0030/03/2012
ΚΟΣΜΟΣ ΜΠΙΖΝΕΣ ΣΥΣΤΕΜΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΕΤΑΙΡΊΑΠαράταση τεχνικής υποστήριξης του μηχανολογικου εξοπλισμού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από την εταιρία Cosmos Business Systems AEBE μέχρι 31-12-2012.7.257,0019/10/2012
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίου Κεντρικής Υπηρεσιάς και Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων Αιγαίου ΟΠΕΚΕΠΕ για τον Ιανουάριο 20136.899,9119/02/2013
«ΟΡΙΖΩΝ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙΕργασίες καθαριότητας στην Π.Δ.Θεσσαλίας έτους 20116.789,6014/04/2011
ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣέλεγχος ορκωτών λογιστών οικονομικού έτους 20136.765,0005/11/2013
Hipac ΑΕΒΕκατακύρωση του διαγωνισμού για την ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούs και έγκριση δαπάνης 6.574,3502/11/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (ΕΙΕΕ)Ανάληψη υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης για την διεξαγωγή σεμιναρίου ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης διάρκειας 20 ωρών με τίτλο "Ειδικό σεμινάριο για θέματα Εσωτερικού Ελέγχου6.000,0029/11/2011
ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣΔιενέργεια του Διαχειριστικού Ελέγχου του Λογιστηρίου χρήσης έτους 2011, από την εταιρία «ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές»5.953,2016/02/2012
MEGA SPRINT GUARD AEΠαροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου της ΚΥ του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιανουάριος 20135.698,3819/02/2013
Intracom IT Servicesανανέωση της ετήσιας συνδρομής στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ5.674,4118/04/2011
INTRASOFT SAΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΧΡΗΣΗ 500 ΩΡΩΝ +3 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ5.674,4115/03/2012
INTRASOFT INTERNATIONAL S.A.ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 1-4-2012 ΕΩΣ 31-3-20135.674,4128/03/2012
ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ Α.Ε.«Ανανέωση της ετήσιας συνδρομής (χρήση 500 ώρων + 3 πρόσθετοι κωδικοι) στη Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ από 1/4/2013 έως 31/3/2014 » 5.674,4105/04/2013
INTRASOFT INTERNATIONAL S.A.Ανάληψη υποχρέωσης και έγκριση δαπάντης για Ανανέωση της ετήσιας συνδρομής (χρήση 500 ωρών + 3 πρόσεθετοι κωδικοί) στη Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ5.674,4128/03/2014
ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΑΕ Ανανέωση της ετήσιας συνδρομής (χρήση 500 ωρών +3 πρόσθετοι κωδικοί) στη Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ5.674,4116/04/2014
HIPAC AEBE Προμήθεια κασετών λήψης αντιγράφων ασφαλείας5.372,6408/03/2012
ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΕΠαροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξηςτων ηλεκτρονικών συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά σύμβαση έτους 20115.237,7516/03/2012
ΧΡ.&ΔΗΜΛΑΣΚΟΣ ΟΕΠρομήθεια πετρελάιου5.075,0022/02/2012
ΕΑΣ ΘΗΒΩΝΑναλογία κοινοχρήστων δαπανών(φύλαξη-πετρέλαιο Θέρμανης) από 1/1/2005 έως 31/12/2011 βάσει της υπογραφείσας σύμβασης μίσθωσης μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ & ΕΑΣ ΘΗΒΩΝ στις 13/12/2004.5.025,7228/03/2012
ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΠρατήριο υγρών καυσίμων 5.000,0009/02/2011
ΧΡ.& ΔΗΜ.ΛΑΣΚΟΣ Ο.Ε.προμήθεια πετρελαίου5.000,0021/11/2011
ΧΡ.& ΔΗΜ.ΛΑΣΚΟΣ Ο.Ε.προμήθεια πετρελαίου5.000,0019/01/2012
ΧΡ.& ΔΗΜ.ΛΑΣΚΟΣ Ο.Ε.Προμήθεια πετρελαίου για την Κεντρική Υπηρεσία5.000,0025/01/2012
Σύνολο: 1-100 / 1671Σελίδα: 1 / 17
​​​​​