Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΕΚ)

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 176 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΞΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΚΕΡΚΥΡΑ V"»1.136.520,0029/08/2011
ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 176 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΞΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΚΕΡΚΥΡΑ V"»795.810,0029/09/2011
Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ A.Ε.“ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 123 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΑΒΑΤΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΙΧ" (ΔΙΑΒΑΤΑ)” 675.332,0020/10/2011
Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ A.Ε.“ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 123 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΑΒΑΤΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΙΧ" (ΔΙΑΒΑΤΑ)” 666.628,8605/08/2011
ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ“ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 176 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΞΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΚΕΡΚΥΡΑ V"591.507,0009/03/2011
ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕΑΝΕΓΕΡΣΗ 80 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΛΑΤΥ Ι558.789,4103/02/2011
Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ A.Ε.“ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 123 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΑΒΑΤΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΙΧ" (ΔΙΑΒΑΤΑ)” 515.616,6530/06/2011
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ Α.Τ.Ε. – ΤΕΔΚΑ Ε.Π.Ε.ΑΝΕΓΕΡΣΗ 91 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ VIII (ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ) 515.583,8722/07/2008
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ Α.Τ.Ε. - ΤΕΔΚΑ Ε.Π.Ε.ΑΝΕΓΕΡΣΗ 91 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ , ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ VIII ( ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ ) 515.583,8714/06/2011
Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ A.Ε.“ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 123 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΑΒΑΤΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΙΧ" (ΔΙΑΒΑΤΑ)” 504.046,1914/09/2011
ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 176 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΞΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΚΕΡΚΥΡΑ V"»477.240,0012/12/2011
ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 176 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΞΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΚΕΡΚΥΡΑ V"»474.534,0019/10/2011
Τ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.“ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 123 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΑΒΑΤΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΙΧ" (ΔΙΑΒΑΤΑ)”471.526,9826/01/2012
ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ“ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 176 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΞΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΚΕΡΚΥΡΑ V"463.710,0007/02/2011
Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.“ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 123 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΑΒΑΤΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΙΧ" (ΔΙΑΒΑΤΑ)” 463.370,4814/12/2011
Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ A.Ε.“ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 123 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΑΒΑΤΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΙΧ" (ΔΙΑΒΑΤΑ429.187,3722/11/2011
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ "ΠΛΑΤΥ Ι"424.300,0010/01/2012
Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ A.Ε.“ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 123 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΑΒΑΤΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΙΧ" (ΔΙΑΒΑΤΑ)” 355.657,7702/02/2011
ΑΚΙΣ ΤΕΒΑΕ«ΑΝΕΓΕΡΣΗ 60 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Κ.Λ.Π ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ I». 340.550,1005/12/2011
Κ/ΞΙΑ ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ Α.Ε.-ΑΡΧΙΤΕΚ Α.Τ.Ε.-ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε.ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 184 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ & 1 ΑΙΘ. ΣΥΓ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ 2 ΚΑΤ/ΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΟΔΟΠΟΪΑ, ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΣ ΠΕΡ/ΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Κ.Λ.Π.) ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ VI340.061,7927/06/2011
ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕΑνέγερση οικισμού 174 κατοικιών σε τριώροφα και τετραώροφα κτίρια με τις εγκ/σεις τους και τα έργα υποδομής τους. Κατασκευή οδών, πεζοδρόμων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισμού περιβάλλοντα χώρου στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧVΙΙΓ.334.378,3431/05/2011
Κ/ΞΙΑ ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ Α.Ε.-ΑΡΧΙΤΕΚ Α.Τ.Ε.-ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε."ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 184 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ & 1 ΑΙΘ. ΣΥΓΚ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΤΡΙΚΑΛΑ VI ( ΣΩΤΗΡΑΣ)" 329.354,6426/01/2012
Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ A.Ε.“ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 123 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΑΒΑΤΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΙΧ" (ΔΙΑΒΑΤΑ)”313.259,1103/03/2011
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑ ΙΙ .312.816,4501/08/2011
ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ“ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 246 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΑΙ ΤΡΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΛΑΡΙΣΑ VΙΙΙ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ)" 311.190,0014/11/2011
ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ“ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 246 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΑΙ ΤΡΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΛΑΡΙΣΑ VΙΙΙ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ)"280.440,0015/02/2011
ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.ΕΑΝΕΓΕΡΣΗ 228 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΧ"280.086,0714/10/2011
Κ/ΞΙΑ ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ Α.Ε.-ΑΡΧΙΤΕΚ Α.Τ.Ε.-ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε."ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 184 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ & 1 ΑΙΘ. ΣΥΓΚ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΤΡΙΚΑΛΑ VI ( ΣΩΤΗΡΑΣ)" 277.950,4816/12/2011
Κ/ΞΙΑ ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ Α.Ε.-ΑΡΧΙΤΕΚ Α.Τ.Ε. – ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε."ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 184 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ & 1 ΑΙΘ. ΣΥΓΚ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΤΡΙΚΑΛΑ VI ( ΣΩΤΗΡΑΣ)"275.462,1926/09/2011
Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ A.Ε.“ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 123 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΑΒΑΤΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΙΧ" (ΔΙΑΒΑΤΑ)”269.873,2914/04/2011
ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε«Ανέγερση 228 κατοικιών σε διώροφα κτίρια τύπων 1 αίθουσας συγκεντρώσεων και 2 καταστημάτων με τις εγκαταστάσεις τους και τα έργα υποδομής τους και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στην Καρδίτσα του νομού Καρδίτσας , με την επωνυμία " ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΧ "265.624,8314/01/2011
ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.«ΑΝΕΓΕΡΣΗ 5ΟΡΟΦΗΣ ΠΟΛΥΚ/ΚΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ – ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ – Ο.Τ 257»257.986,3526/03/2009
Κ/ΞΙΑ ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ Α.Ε.-ΑΡΧΙΤΕΚ Α.Τ.Ε. – ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε."ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 184 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ & 1 ΑΙΘ. ΣΥΓΚ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΤΡΙΚΑΛΑ VI ( ΣΩΤΗΡΑΣ)"252.066,3621/02/2011
Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ A.Ε.“ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 123 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΑΒΑΤΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΙΧ" (ΔΙΑΒΑΤΑ)”251.852,9825/05/2011
ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε.ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 60 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΛΠ ) ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΤΡΑ ΧΙV».249.198,0029/11/2011
ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε.ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 60 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΛΠ ) ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΤΡΑ ΧΙV».249.198,0029/11/2011
ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 176 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΞΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΚΕΡΚΥΡΑ V"»248.460,0007/07/2011
Κ/ΞΙΑ ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ Α.Ε.-ΑΡΧΙΤΕΚ Α.Τ.Ε. – ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε."ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 184 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ & 1 ΑΙΘ. ΣΥΓΚ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΤΡΙΚΑΛΑ VI ( ΣΩΤΗΡΑΣ)" 247.309,9502/12/2011
ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε.«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ Ο.Ε.Κ. ΜΑΝΔΡΑ Ι & ΙΙ»239.499,4130/06/2011
ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 176 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΞΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΚΕΡΚΥΡΑ V"»236.160,0014/12/2011
ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε“ΑΝΕΓΕΡΣΗ 228 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΧ"228.403,3111/02/2011
ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 176 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΞΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΚΕΡΚΥΡΑ V"»223.860,0019/05/2011
Κ/Ξ ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.-ALMO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΕΑνέγερση 30 κατοικιών κ.λ.π στο ΛΕΧΟΒΟ I 217.550,1021/12/2011
K/ΞΙΑ ΟΔΥΣΣΕΥΣ Α.Τ.Ε. – Ε.Τ.Ε.Θ. ΑΕ«ΑΝΕΓΕΡΣΗ 79 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Κ.Λ.Π ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ IV» 215.940,0018/05/2004
Κ/ΞΙΑ ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ Α.Ε.-ΑΡΧΙΤΕΚ Α.Τ.Ε-ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε.ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 184 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ & 1 ΑΙΘ. ΣΥΓΚ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 2.85 ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΤΡΙΚΑΛΑ VI ( ΣΩΤΗΡΑΣ)" 208.189,8015/04/2011
ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.ΕΑΝΕΓΕΡΣΗ 228 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΧ"202.894,7711/01/2012
ΙΝΤΕΡΤΟΠ Α.ΕΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 40 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ Ι» 198.951,1019/04/2011
ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕΑΝΕΓΕΡΣΗ 80 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΛΑΤΥ Ι198.420,1103/02/2011
ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε.«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΙΑΣ ΤΡΙΟΡΟΦΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΩΜΑ ,ΤΥΠΟΥ 328-Α00 ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ, Ο.Τ.881,ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΕΝΙΔΙ (ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ-Ο.Τ.881)»197.059,2101/12/2010
ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε“ΑΝΕΓΕΡΣΗ 228 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΧ"194.287,9625/08/2011
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Η. ΛΙΑΠΗΣ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑ V187.513,2420/10/2010
Κ/ΞΙΑ ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ Α.Ε.-ΑΡΧΙΤΕΚ Α.Τ.Ε. – ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε."ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 184 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ & 1 ΑΙΘ. ΣΥΓΚ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΤΡΙΚΑΛΑ VI ( ΣΩΤΗΡΑΣ)"181.496,3427/07/2011
ΑΙΑΣ Α.Ε.«ΑΝΕΓΕΡΣΗ 25 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΙΙ». 179.518,5023/12/2011
Κ/ΞΙΑ ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ Α.Ε.-ΑΡΧΙΤΕΚ Α.Τ.Ε. – ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε. \\"Ανέγερση οικισμού 184 κατοικιών σε διώροφα κτίρια & 1 αίθ. συγκ/σεων και 2 καταστημάτων με τις εγκαταστάσεις τους και τα έργα υποδομής και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στα Τρίκαλα του νομού Τρικάλων με την επωνυμία \\" ΤΡΙΚΑΛΑ VI ( ΣΩΤΗΡΑΣ)\\"177.217,1724/01/2011
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑ ΙΙ174.916,4605/08/2011
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑ ΙΙ174.916,4605/08/2011
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑ ΙΙ174.916,4605/08/2011
Κ/ΞΙΑ ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ Α.Ε.-ΑΡΧΙΤΕΚ Α.Τ.Ε. – ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε."ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 184 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ & 1 ΑΙΘ. ΣΥΓΚ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΤΡΙΚΑΛΑ VI ( ΣΩΤΗΡΑΣ)" 173.917,0819/05/2011
ΔΗΜΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ“ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ο.Ε.Κ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΙΙΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙ ΔΥΟ ΕΤΗ ΤΗΣ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ”173.600,6009/05/2011
Κ/ΞΙΑ ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ Α.Ε.-ΑΡΧΙΤΕΚ Α.Τ.Ε. – ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε."ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 184 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ & 1 ΑΙΘ. ΣΥΓΚ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΤΡΙΚΑΛΑ VI ( ΣΩΤΗΡΑΣ)"170.656,3531/08/2011
ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε.ΑΝΕΓΕΡΣΗ 24 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ , Ο.Τ. 59 , ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ , ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΙΙΙ "146.370,0004/04/2011
ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ“ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 176 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΞΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΚΕΡΚΥΡΑ V"145.632,0011/04/2011
ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε.Ανέγερση 24 διαμερισμάτων σε κτίρια τύπου 3.35, με τις εγκαταστάσεις τους και τα έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου ( πλακοστρώσεις, ύδρευση, αποχέτευση, φύτευση κ.λ.π.) στην Ελευθερούπολη , Ο.Τ. 59 , του νομού ΚΑΒΑΛΑΣ , με την επωνυμία " ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΙΙΙ " 144.771,0012/01/2011
ΙΝΤΕΡΤΟΠ Α.Ε.«Ανέγερση οικισμού 40 κατοικιών σε διώροφα κτίρια τύπων 2.21, 2.24, 2.25 και 2.58 με τις εγκαταστάσεις τους και τα έργα υποδομής και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στο ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ του Νομού Μαγνησίας με την επωνυμία « ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ Ι» (E-1908) 143.808,2812/12/2011
ΙΝΤΕΡΠΟΤ Α.Ε.“ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ο.Ε.Κ. ΡΕΝΤΗ VI & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ο.Ε.Κ. ΡΕΝΤΗ V ” 142.569,7421/12/2011
Δ.ΕΠ.Ε.ΠΟ.ΚΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ Ο.Ε.Κ. ΣΤΗ Ζ.Ε.Π. ΚΟΖΑΝΗΣ141.396,2012/10/2011
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑ ΙΙ137.899,9905/08/2011
ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.ΕΑΝΕΓΕΡΣΗ 228 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΧ"132.040,1113/09/2011
Κ/ΞΙΑ ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ Α.Ε.-ΑΡΧΙΤΕΚ Α.Τ.Ε. – ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε."ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 184 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ & 1 ΑΙΘ. ΣΥΓΚ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΤΡΙΚΑΛΑ VI ( ΣΩΤΗΡΑΣ)" 130.950,7226/09/2011
ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε.ΑΝΕΓΕΡΣΗ 24 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ , Ο.Τ. 59 , ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ , ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΙΙΙ "129.642,0011/02/2011
TRIKAT AEKTE«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 176 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΞΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΚΕΡΚΥΡΑ V"»128.535,0016/12/2011
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ «ΠΛΑΤΥ Ι»125.100,0015/06/2011
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ «ΠΛΑΤΥ Ι» ΤΟΥ Ο.Ε.Κ121.500,0005/05/2011
ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε.ΑΝΕΓΕΡΣΗ 24 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ , Ο.Τ. 59 , ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ , ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΙΙΙ "118.941,0009/05/2011
K/ΞΙΑ ΟΔΥΣΣΕΥΣ Α.Τ.Ε. – Ε.Τ.Ε.Θ. ΑΕ «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 79 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Κ.Λ.Π ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ IV» 117.550,1222/11/2005
ΗΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. . «Ανέγερση οικισμού 40 κατοικιών σε διώροφα κτίρια με τις εγκαταστάσεις τους και τα έργα υποδομής τους και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στο ΠΕΡΑΜΑ του νομού ΡΕΘΥΜΝΟΥ , με την επωνυμία " ΡΕΘΥΜΝΟ VΙ " 116.850,0020/01/2011
Κ/Ξ ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.-ALMO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΕΑνέγερση 30 κατοικιών κ.λ.π στο ΛΕΧΟΒΟ I110.700,0022/11/2011
Κ/Ξ ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.-ALMO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΕΑνέγερση 30 κατοικιών κ.λ.π στο ΛΕΧΟΒΟ I 110.700,0022/11/2011
ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 176 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΞΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΚΕΡΚΥΡΑ V"»109.470,0004/05/2011
ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε.ΑΝΕΓΕΡΣΗ 24 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ , Ο.Τ. 59 , ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ , ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΙΙΙ "106.641,0007/06/2011
ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕΑΝΕΓΕΡΣΗ 80 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΛΑΤΥ Ι96.355,7903/08/2011
ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε«Ανέγερση 228 κατοικιών σε διώροφα κτίρια τύπων 1 αίθουσας συγκεντρώσεων και 2 καταστημάτων με τις εγκαταστάσεις τους και τα έργα υποδομής τους και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στην Καρδίτσα του νομού Καρδίτσας , με την επωνυμία " ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΧ "94.853,9214/01/2011
ΑΙΑΣ Α.Ε«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 30 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΗΤΕΙΑ ΙΙΙ». 92.311,5017/10/2011
ΑΙΑΣ Α.Ε«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 30 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΗΤΕΙ ΙΙΙ». 90.774,0031/08/2011
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ88.575,6320/02/2012
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑ ΙΙ87.183,5616/01/2012
Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ A.Ε.“ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 123 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΑΒΑΤΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΙΧ" (ΔΙΑΒΑΤΑ)” 87.025,6020/10/2011
ΑΙΑΣ Α.Ε«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 30 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΗΤΕΙ ΙΙΙ».85.177,5018/07/2011
ΑΙΑΣ Α.Ε«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 30 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΗΤΕΙ ΙΙΙ». 85.177,5018/07/2011
ΑΚΙΣ Τ.Ε.Β.Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ Ο.Ε.Κ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ Ι 82.952,1620/04/2011
Κ/ΞΙΑ ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ Α.Ε.-ΑΡΧΙΤΕΚ Α.Τ.Ε.-ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε.ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 184 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ & 1 ΑΙΘ. ΣΥΓΚ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ 2 ΚΑΤ/ΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧ/ΣΗΣ, ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΛΠ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΤΡΙΚΑΛΑ VI" (ΣΩΤΗΡΑΣ)80.589,6027/06/2011
ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε.ΑΝΕΓΕΡΣΗ 24 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ , Ο.Τ. 59 , ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ , ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΙΙΙ " 78.105,0004/08/2011
ΑΙΑΣ Α.Ε.«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 30 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΗΤΕΙΑ ΙΙΙ». 75.276,0012/01/2012
Α.Τ.Ε. ΠΑΓΩΝΗΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 36 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ,ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚ/ΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΞΥΛΑΓΑΝΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΞΥΛΑΓΑΝΗ Ι»75.030,0007/07/2011
Τ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.“ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 123 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΑΒΑΤΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΙΧ" (ΔΙΑΒΑΤΑ)” 74.719,1826/01/2012
Κ/ΞΙΑ ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ Α.Ε.-ΑΡΧΙΤΕΚ Α.Τ.Ε.-ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε."ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 184 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ & 1 ΑΙΘ. ΣΥΓΚ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΤΡΙΚΑΛΑ VI ( ΣΩΤΗΡΑΣ)" 73.871,3416/12/2011
Κ/ΞΙΑ ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ Α.Ε.-ΑΡΧΙΤΕΚ Α.Τ.Ε.-ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε.ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 184 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΥΠΩΝ 2.51, 2.52,2.53,2.55 & 1 ΑΙΘ. ΣΥΓΚ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 2.85 ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΛΠ) ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ73.871,3414/12/2011
ΑΙΑΣ Α.Ε«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 30 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΗΤΕΙΑ ΙΙΙ». 73.800,0026/09/2011
ΑΙΑΣ Α.Ε«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 28 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΝΙΓΡΙΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑ Ι».72.939,0021/09/2011
Κ/ΞΙΑ ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ Α.Ε.-ΑΡΧΙΤΕΚ Α.Τ.Ε.-ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε."ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 184 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ & 1 ΑΙΘ. ΣΥΓΚ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΤΡΙΚΑΛΑ VI ( ΣΩΤΗΡΑΣ)" 71.839,3826/01/2012
Σύνολο: 1-100 / 1125Σελίδα: 1 / 12
​​​​​