Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΗΛΟΙΤακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων μηνός Μαίου 201185.721,5127/04/2011
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1 ΜΟΜΙΜΟΙ (Π.Ε.-Τ.Ε.-Δ.Ε.)Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων42.761,6630/03/2011
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2 (ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΕ )Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων28.406,6830/03/2011
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΗΛΟΙΚατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης μονίμων υπαλλήλων17.434,5005/04/2011
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΗΛΟΙΚατ΄αποκοπή έξοδα κίνησης μονίμων υπαλλήλων μηνός Απριλίου 201117.434,5003/05/2011
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΗΛΟΙΤακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων14.750,0008/04/2011
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 5 ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙΤακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων11.262,5830/03/2011
Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Απόδοση υπέρ Δημοσίου για σύνταξη 6,67% (0824) μηνός Απριλίου 20115.617,7318/04/2011
ΙΚΑΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Απόδοση εισφοράς ΙΚΑ εργοδότη ασφαλισμένου μηνός Απριλίου 20115.447,2405/05/2011
Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Απόδοση υπέρ Δημοσίου για σύνταξη 6,67% (0824) μηνός Μαίου 20114.600,3513/05/2011
Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Απόδοση υπέρ Δημοσίου για σύνταξη 6,67% (0824)4.590,6529/03/2011
ΙΚΑΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Απόδοση εισφοράς ΙΚΑ εργοδότη ασφαλισμένου4.573,0712/04/2011
Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών μηνός Απριλίου 20114.367,3905/05/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛ. (ΤΕΑΔΥ)ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛ. (ΤΕΑΔΥ) μηνός Απριλίου 20114.253,1718/04/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛ. (ΤΕΑΔΥ)ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Απόδοση ΤΕΑΔΥ εισφορά εργοδοτη ασφαλισμένου μηνός Μαίου 20114.061,3513/05/2011
ΤΕΑΔΥΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ3.993,3329/03/2011
ΤΕΑΔΥΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΔΩΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ3.993,3329/03/2011
ΤΕΑΔΥΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΔΩΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ3.993,3329/03/2011
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 6 (ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ )Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων3.121,1530/03/2011
ΙΚΑΕργοδοτική εισφορά ΙΚΑ2.515,6227/04/2011
ΤΥΔΚΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Απόδοση ΤΥΔΚΥ εισφορά εργοδότη ασφαλισμένου μηνός Απριλίου 20112.004,1605/05/2011
ΤΕΑΔΥΕργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ1.928,3527/04/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝΚρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μηνός Μαρτίου 20111.731,9129/03/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων ταμείου παρακαταθηκών δανείων Απριλιου 20111.731,9118/04/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του μηνός Μαίου 20111.731,9113/05/2011
Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Απόδοση Υγειονομικής Περιθαλψής 2,55% εργαζομένου μηνός Μαίου 20111.727,2513/05/2011
Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Απόδοση Υγειονομικής Περιθαλψής 2,55% εργαζομένου μηνός Απριλίου 20111.723,8818/04/2011
Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Απόδοση Υγειονομικής Περιθαλψής 2,55% εργαζομένου1.723,5529/03/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΠΔΥ)ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Ταμείο Προνοιας 4% εργαζ. "ΑΠΌ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 4131.002" μηνός Απριλίου 20111.701,2518/04/2011
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΤΠΥ)ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Απόδοση ΜΤΠΥ εργαζομένου " ΑΠΌ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 4131.001" μηνός Μαίου 20111.660,7513/05/2011
ΤΥΔΚΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Απόδοση ΤΥΔΚΥ εισφορά εργοδότη ασφαλισμένου μηνός Μαρτίου 20111.655,4912/04/2011
ΤΥΔΚΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Απόδοση ΤΥΔΚΥ εισφορά εργοδότη ασφαλισμένου μηνός Μαίου 20111.655,4913/05/2011
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΤΠΥ)ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Απόδοση ΜΤΠΥ εργαζομένου " ΑΠΌ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 4131.001" μηνός Απριλίου 20111.655,4318/04/2011
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΤΠΥ)ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Απόδοση ΜΤΠΥ εργαζομένου " ΑΠΌ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 4131.001"1.654,9229/03/2011
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 5 ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙΕργοδοτική εισφορά ΙΚΑ1.507,8430/03/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΠΔΥ)ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Ταμείο Προνοιας 4% εργαζ. "ΑΠΌ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 4131.002" μηνός Μαίου 20111.446,5413/05/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Ταμείο Προνοιας 4% εργαζ. "ΑΠΌ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 4131.002"1.440,7429/03/2011
ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 μηνός Απριλίου 20111.363,2118/04/2011
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 5 ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙΕργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ1.336,0930/03/2011
ΤΥΔΚΥΕργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ1.336,0927/04/2011
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 3 (Ι.Δ.ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου μηνός Απριλίου 20111.209,3827/04/2011
ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 μηνός Μαίου 20111.124,6813/05/2011
ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/751.123,1629/03/2011
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1 ΜΟΜΙΜΟΙ (Π.Ε.-Τ.Ε.-Δ.Ε.)Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ1.080,9130/03/2011
ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΈξοδα παράστασης στον προεδρο του Δ. Σ. του Ν.Π μηνός Απριλίου 2011992,3127/04/2011
IKAΕργοδοτική εισφορά ΙΚΑ797,1430/03/2011
ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Απόδοση ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εισφορά εργοδοτη ασφαλισμενου μηνός Απριλίου 2011776,2605/05/2011
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Κρατήσεις υπαλλήλων για εξόφληση δανείων Ταχ. Ταμι772,7229/03/2011
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Κρατήσεις υπαλλήλων για εξόφληση δανείων Ταχ. Ταμιευτηρίου μηνός Απριλίου 2011772,7218/04/2011
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Κρατήσεις υπαλλήλων για εξόφληση δανείων Ταχ. Ταμιευτηριου μηνός Μαίου 2011772,7213/05/2011
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2 (ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΕ )Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ759,3530/03/2011
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΤΠΥ)ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Κρατήσεις υπαλλήλων για εξόφληση δανείων ΜΤΠΥ Μηνός Μαρτίου 2011722,5529/03/2011
ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Απόδοση ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εισφορά εργοδοτη ασφαλισμενου μηνός Μαρτίου 2011641,2612/04/2011
ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Απόδοση ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εισφορά εργοδοτη ασφαλισμενου μηνός Μαίου 2011641,2613/05/2011
ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Απόδοση ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εισφορά εργοδοτη ασφαλισμενου μηνός Μαίου 2011641,2613/05/2011
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΤΠΥ)ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Κρατήσεις υπαλλήλων για εξόφληση δανείων ΜΤΠΥ μηνός Απριλίου 2011619,3318/04/2011
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΤΠΥ)ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Κρατήσεις υπαλλήλων για εξόφληση δανείων ΜΤΠΥ μηνός Μαίου 2011619,3313/05/2011
Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Απόδοση φόρων για έξοδα παράστασης προέδρου & αντι-δρου μηνός Απριλίου 2011555,6805/05/2011
ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Απόδοση ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ εισφορά εργαζομένου 4% μηνός Απριλίου 2011517,5605/05/2011
IKAΕργοδοτική εισφορά ΙΚΑ499,1308/04/2011
ΤΕΑΔΥΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΕΑΔΥ497,4829/03/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛ. (ΤΕΑΔΥ)ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Κρατήσεις υπαλλήλων για εξόφληση δανείων ΤΕΑΔΥ μηνός Απριλίου 2011497,4818/04/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛ. (ΤΕΑΔΥ)ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Κρατήσεις υπαλλήλων για εξόφληση δανείων ΤΕΑΔΥ μηνός Μαίου 2011497,4813/05/2011
ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Απόδοση ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ εισφορά εργαζομένου 4% μηνός Μαρτίου 2011427,5612/04/2011
ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Απόδοση ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ εισφορά εργαζομένου 4% μηνός Μαίου 2011427,5613/05/2011
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΈξοδα παράστασης του αντιπροέδρου του Δ.Σ του Ν.Π μηνός Απριλίου 2011396,9227/04/2011
ΙΚΑΕργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου μηνός Απριλίου 2011365,3527/04/2011
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 5 ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙΕργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ320,6330/03/2011
ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥΕργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ320,6327/04/2011
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 3 (Ι.Δ.ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)Κατ΄αποκοπήν έξοδα κίνησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου μηνος Μαρτίου 2011295,5005/04/2011
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 3 (Ι.Δ.ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)Κατ΄αποκοπήν έξοδα κίνησης υπαλλήλ αορίστου χρόνου μηνός Απριλίου 2011295,5003/05/2011
ΤΥΔΚΥΕργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ281,2508/04/2011
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 3 (Ι.Δ.ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου250,0008/04/2011
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2 (ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΕ )Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ203,2330/03/2011
ΤΕΑΔΥΕργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ120,0008/04/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΕΑΔΥ)Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ83,0030/03/2011
ΙΚΑΕργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου75,5308/04/2011
ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥΕργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ67,5008/04/2011
ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Απόδοση στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (ενοικ.,προμηθ.,έξ.Παράστ) μηνός Μαρτίου 201145,0012/10/2017
Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτ. Αιρετών για έξοδα μηνός Απριλίου 201133,3205/05/2011
ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κ.Α. Απόδοση στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ(ΕΝΟΙΚ.,ΠΡΟΜΗΘ.,ΕΞ.ΠΑΡΑΣΤ.) μηνός Μαρτίου 201115,0012/04/2011
Σύνολο: 1-100 / 81Σελίδα: 1 / 1
​​​​​