Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Τελικός Υπογράφων: Δήμαρχος - Διαμαντής Παπαδόπουλος
Ημερομηνία: 22/04/2014 13:38:01ΑΔΑ: ΒΙ04ΩΞΘ-6ΓΥ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 22/04/2014 08:32:18ΑΔΑ: ΒΙ04ΩΞΘ-ΒΨΝ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 22/04/2014 07:57:45ΑΔΑ: ΒΙ04ΩΞΘ-ΒΧ9
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 11:53:45ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩΞΘ-47Δ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 09:50:10ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩΞΘ-4ΒΞ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 12:19:54ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΞΘ-1ΑΡ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 12:05:15ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΞΘ-5ΞΘ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 1970Σελίδα: 1 / 197