Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Τελικός Υπογράφων: Δήμαρχος - Διαμαντής Παπαδόπουλος
Ημερομηνία: 14/04/2014 14:28:48ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΩΞΘ-Ν0Ι
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 14/04/2014 14:25:54ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΩΞΘ-73Φ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 14/04/2014 13:08:14ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΩΞΘ-ΨΝΩ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 1955Σελίδα: 1 / 196