Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
ΚΟΡΜΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝ.ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ269.227,0017/08/2011
ΓΕΩΡΓ.ΠΑΝ. ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ&ΣΙΑΕ.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ106.193,0207/09/2011
ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝ . ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ106.193,0207/09/2011
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝ. ΣΙΑ Ε.Ε.ΚΑΥΣΙΜΑ76.210,1700/00/0000
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝ. & ΣΙΑ Ε.Ε.ΚΑΥΣΙΜΑ60.000,0000/00/0000
ΚΟΥΡΕΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ46.884,3800/00/0000
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΜΙΣΘΩΜΑΤΑ46.884,3800/00/0000
ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ45.031,2500/00/0000
ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ&ΣΙΑΕ.ΕΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ39.746,6218/07/2011
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΟΥΡΙΑΜΠΑΛΗΣΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ39.360,0000/00/0000
Γ&Κ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Ο.ΕΤΡΟΦΙΜΑ39.155,3700/00/0000
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝ. ΣΙΑ Ε.Ε.ΚΑΥΣΙΜΑ39.116,8300/00/0000
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝ. ΣΙΑ Ε.Ε.ΚΑΥΣΙΜΑ39.116,8300/00/0000
ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ37.230,0000/00/0000
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝ. & ΣΙΑ Ε.Ε.ΚΑΥΣΙΜΑ33.005,0700/00/0000
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΟΥΡΙΑΜΠΑΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ <<Αντικατάσταση Ανελκυστήρων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης >>.31.929,6622/06/2011
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΟΥΡΙΑΜΠΑΛΗΣΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ31.929,6611/07/2011
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝ. & ΣΙΑ Ε.Ε.ΚΑΥΣΙΜΑ30.133,2500/00/0000
Γ.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕπρομήθεια καυσίμων26.758,8927/12/2012
SAMBROOK MED Α.Ε.ΦΑΡΜΑΚΑ25.587,1500/00/0000
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝ. ΣΙΑ Ε.Ε.ΚΑΥΣΙΜΑ25.090,2000/00/0000
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝ. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΥΣΙΜΑ24.965,4400/00/0000
Γ.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΑ ΕΕ Αιτήσεις Προμηθείας Καυσίμων19.880,0030/01/2013
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝ. ΣΙΑ Ε.Ε.ΚΑΥΣΙΜΑ19.130,7800/00/0000
SANOFI-AVENTIS AEBE Προμήθεια φαρμάκων μηνός Ιουλίου 201018.930,1417/06/2011
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝ. & ΣΙΑ Ε.Ε.ΚΑΥΣΙΜΑ17.957,1500/00/0000
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝ. & ΣΙΑ Ε.Ε.ΚΑΥΣΙΜΑ17.957,1500/00/0000
DATAMEDΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 16.400,0001/12/2011
DATAMEDΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ16.400,0012/12/2011
Δ.Ε.Η. ΤΡΙΠΟΛΗΣΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ16.185,0000/00/0000
ΚΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝ. Ζ.ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ15.375,0000/00/0000
ΚΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝ. Ζ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 200715.375,0000/00/0000
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ζ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ15.375,0000/00/0000
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ζ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ15.375,0000/00/0000
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ζ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ15.375,0000/00/0000
ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΔΙΑΝΟΜΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ14.299,9800/00/0000
Δ.Ε.Η. ΤΡΙΠΟΛΗΣΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ13.517,2800/00/0000
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ11.880,2900/00/0000
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣΝΩΠΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ και ΜΟΣΧΑΡΙ ΝΩΠΟ11.880,2931/08/2011
Δ.Ε.Υ.Α.Τ.ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Τ.10.869,0000/00/0000
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ10.808,1800/00/0000
Δ.Ε.Υ.Α.Τ.ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΔΡΕΥΣΗ10.662,5008/06/2011
ΝΤΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ10.635,5328/07/2011
DATAMEDΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ10.000,0000/00/0000
DATAMEDΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ10.000,0020/06/2011
DATAMEDΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.10.000,0020/06/2011
DATAMEDAMOIBH TΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ DADAMED10.000,0014/09/2011
DATAMEDΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DADAMED10.000,0014/09/2011
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΧ. Χ.ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ9.840,0000/00/0000
Δ.Ε.Υ.Α.Τ.ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΥΑΤ9.601,5008/09/2011
BAKER TILLY HELLAS A.E.ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 20079.424,8000/00/0000
BAKER TILLY HELLAS A.E.ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 20069.424,8000/00/0000
BAKER TILLY HELLAS A.E.ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 20109.424,8030/11/2011
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ. ΚΩΝ/ΝΟΣΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ9.225,0000/00/0000
ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΔΡ. Ι.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ8.766,1812/09/2011
ΔΕΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ8.667,0002/12/2011
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.ΤΡΟΦΙΜΑ8.613,3100/00/0000
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ <ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε>Γαλα Νωπό και Γιαπύρτι Αγελάδος8.613,3131/08/2011
Δ.Ε.Η. ΤΡΙΠΟΛΗΣΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ8.439,0000/00/0000
Δ.Ε.Η. ΤΡΙΠΟΛΗΣΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ8.439,0000/00/0000
Δ.Ε.Η. ΤΡΙΠΟΛΗΣΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ8.439,0000/00/0000
ΔΕΥΑΤΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΥΑΤ8.250,0005/12/2011
DATAMEDΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ8.199,9901/12/2011
DATAMEDΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 8.199,9912/12/2011
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥΦΑΡΜΑΚΑ8.047,1600/00/0000
ΝΤΟΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΑΡΑΚΙΔΑ Α & ΣΙΑ Ε.Ε.ΤΡΟΦΙΜΑ7.940,1000/00/0000
ΣΙΑΜΠΟΣ Ε.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΤΡΟΦΙΜΑ7.767,8700/00/0000
ΔΕΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣφωτισμός και κίνηση7.667,0016/12/2011
BRISTOL-MYERS SGUIBB A.E.ΦΑΡΜΑΚΑ7.492,1700/00/0000
BRISTOL-MYERS SGUIBB A.E.ΦΑΡΜΑΚΑ7.492,1700/00/0000
ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 7.149,9900/00/0000
ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 20117.149,9900/00/0000
ASTRA ZENEKA A.E.ΦΑΡΜΑΚΑ6.990,2600/00/0000
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.Τ.Ε.ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ6.950,0000/00/0000
ΔΕΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ6.667,0029/09/2011
QUALIA PHARMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΦΑΡΜΑΚΑ6.426,4100/00/0000
ΔΕΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ6.354,3001/07/2011
ΔΕΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ6.347,0315/07/2011
QUALIA PHARMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΦΑΡΜΑΚΑ6.246,4100/00/0000
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ- ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δαπάνη για την εφαρμογή του νέου μισθολογίου 2011.6.150,0001/12/2011
ΑΛΕΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.ΤΡΟΦΙΜΑ5.979,9600/00/0000
ΑΛΕΜΗΣ Γ ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5.979,9631/08/2011
ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.ΦΑΡΜΑΚΑ5.795,7500/00/0000
ΑΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ5.754,9600/00/0000
Ο.Τ.Ε. Α.Ε.ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ5.444,6800/00/0000
ΣΙΑΜΠΟΣ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΤΡΟΦΙΜΑ5.411,9500/00/0000
QUALIA PHARMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΦΑΡΜΑΚΑ5.391,7100/00/0000
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Γ&KΟ.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5.291,2828/07/2011
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ.ΤΡΟΦΙΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20115.204,8100/00/0000
ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.ΦΑΡΜΑΚΑ5.201,8500/00/0000
Δ.Ε.Η. ΤΡΙΠΟΛΗΣΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΚΙΝΗΣΗ5.188,2500/00/0000
Δ.Ε.Η. ΤΡΙΠΟΛΗΣΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ5.188,2500/00/0000
ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΔΡ. Ι.ΤΡΟΦΙΜΑ4.999,3911/04/2011
ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΕΝΑΣ Έγκριση δαπάνης για προμήθεια Η/Υ και εκτυπωτών4.970,0021/03/2012
ΔΕΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ4.897,0008/09/2011
ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΔΡ. Ι.ΤΡΟΦΙΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20114.747,0200/00/0000
ASTRA ZENEKA A.E.ΦΑΡΜΑΚΑ4.742,4700/00/0000
ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΔΡ. Ι. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ4.575,2526/08/2011
ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΔΡ. Ι.ΤΡΟΦΙΜΑ4.518,6600/00/0000
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ. Ι.ΤΡΟΦΙΜΑ4.508,0000/00/0000
Σύνολο: 1-100 / 530Σελίδα: 1 / 6
​​​​​