Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Θεματική: Εξοδα Παράστασης - Κίνησης ΟΤΑ
Ημερομηνία: 11/11/2013 15:01:09ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ7Λ7-ΗΔΨ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/01/2013 11:33:05ΑΔΑ: ΒΕΙΕ7Λ7-07Ε
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 05/01/2012 12:44:07ΑΔΑ: ΒΟΝΓ7Λ7-ΣΑΚ
Είδος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 13/09/2011 13:18:02ΑΔΑ: 4Α8Ω7Λ7-Ν3Ξ
Είδος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/06/2011 15:15:32ΑΔΑ: 4Α3Η7Λ7-0Ι
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 02/06/2011 10:33:54ΑΔΑ: 4Α3Π7Λ7-Ψ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-6 / 6Σελίδα: 1 / 1