Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - Περιφέρεια Ηπείρου

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)Εντολή κατανομής χρηματοδότησης του του ενάριθμου έργου Κ.Α 2012ΕΠ03000012 «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π) Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου5.314.967,028/12/2012
Περιφέρεια Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων)Εντολή κατανομής χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου3.456.434,5120/12/2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΕ ΑΡΤΑΣ)Εντολή κατανομής χρηματοδότησης του του ενάριθμου έργου Κ.Α 2012ΕΠ03000012 «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π) Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου3.241.813,0028/12/2012
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ:«Κατασκευή οδού Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας, Βελτίωση κατά τμήματα, υποτμήμα 4: Καρτέρι-Γερακάρι-Πάργα από ΧΘ 0+000 εως ΧΘ 14+937,20» του αναδόχου «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» 3.056.417,5821/12/2011
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕΚατασκευή οδού Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας, Βελτίωση κατά τμήματα, υποτμήμα 4: Καρτέρι-Γερακάρι-Πάργα από ΧΘ 0+000 εως ΧΘ 14+937,20» του αναδόχου «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»2.321.061,4130/10/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΕντολή κατανομής χρηματοδότησης του ενάριθμου έργουΚ.Α 2013ΕΠ03000011 "Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου" της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου2.317.000,0020/12/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ)Εντολή κατανομής χρηματοδότησης του του ενάριθμου έργου Κ.Α 2012ΕΠ03000012 «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π) Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου2.284.191,0028/12/2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΕ ΑΡΤΑΣ)Εντολή κατανομής χρηματοδότησης του του ενάριθμου έργου Κ.Α 2012ΕΠ03000012 «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π) Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου2.282.700,0028/12/2012
«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»«Κατασκευή οδού Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας, Βελτίωση κατά τμήματα, υποτμήμα 4: Καρτέρι-Γερακάρι-Πάργα από ΧΘ 0+000 εως ΧΘ 14+937,20» του αναδόχου «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»2.257.697,9424/11/2011
ΚΛΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕντολή κατανομής χρηματοδότησης του ενάριθμου έργου Κ.Α 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου2.249.978,9816/12/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΕντολή κατανομής χρηματοδότησης του ενάριθμου έργου Κ.Α 2013ΕΠ03000011 «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου2.000.00031/12/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)Εντολή κατανομής χρηματοδότησης του ενάριθμου έργου Κ.Α 2013ΕΠ03000011 του ενάριθμου έργου Κ.Α. 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου2.000.00031/12/2013
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ«Κατασκευή οδού Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας, Βελτίωση κατά τμήματα, υποτμήμα 4: Καρτέρι-Γερακάρι-Πάργα από ΧΘ 0+000 εως ΧΘ 14+937,20» του αναδόχου «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»1.939.836,2227/06/2013
Ν.ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Α.ΕΜονάδα Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Διελεύσεως Οριζόντιας Δράσης και Βοηθητικές Τεχνικές Χαρακτηρισμού Δομής και Μοριακών Αλληλεπιδράσεων/Ηλεκρονικό Μικροσκόπιο» του αναδόχου Ν.ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Α.Ε1.628.400,0017/12/2012
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕΚατασκευή οδού Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας, Βελτίωση κατά τμήματα, υποτμήμα 4: Καρτέρι-Γερακάρι-Πάργα από ΧΘ 0+000 εως ΧΘ 14+937,20» του αναδόχου «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»1.585.415,1127/10/2011
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕΚατασκευή οδού Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας, Βελτίωση κατά τμήματα, υποτμήμα 4: Καρτέρι-Γερακάρι-Πάργα από ΧΘ 0+000 εως ΧΘ 14+937,20» του αναδόχου «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ1.552.615,0826/08/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥΕντολή κατανομής χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 018/2 Ηπείρου για το έργο ΚΑ 2011ΕΠ01820001 «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Ηπείρου (Από 01/01/2011 έως 30/06/2011 π.κ 2009ΕΠ01880001)»1.500.000,0029/07/2011
Περιφέρεια Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων)Εντολή κατανομής χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου1.500.000,0011/12/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ)Εντολή κατανομής χρηματοδότησης του ενάριθμου έργου Κ.Α. 2013ΕΠ03000011 "Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου" της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου1.500.00020/12/2013
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΗπείρουΕντολή κατανομής χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου1.398.971,1418/12/2013
«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»«Κατασκευή οδού Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας, Βελτίωση κατά τμήματα, υποτμήμα 4: Καρτέρι-Γερακάρι-Πάργα από ΧΘ 0+000 εως ΧΘ 14+937,20» του αναδόχου «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»1.394.376,0818/12/2013
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕΚατασκευή οδού Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας, Βελτίωση κατά τμήματα, υποτμήμα 4: Καρτέρι-Γερακάρι-Πάργα από ΧΘ 0+000 εως ΧΘ 14+937,20» του αναδόχου «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ1.314.282,4527/11/2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥΕντολή κατανομής χρηματοδότησης του ενάριθμου έργου ΚΑ 2003ΕΠ03000030 «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν.Θεσπρωτίας – Β΄ φάση» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου1.270.000,0019/12/2011
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΗπείρουΕντολή κατανομής χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου1.237.103,9518/12/2013
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕΚατασκευή οδού Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας, Βελτίωση κατά τμήματα, υποτμήμα 4: Καρτέρι-Γερακάρι-Πάργα από ΧΘ 0+000 εως ΧΘ 14+937,20» του αναδόχου «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ1.231.710,5518/12/2012
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ 1.144.574,8630/12/2011
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕΚατασκευή οδού Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας, Βελτίωση κατά τμήματα, υποτμήμα 4: Καρτέρι-Γερακάρι-Πάργα από ΧΘ 0+000 εως ΧΘ 14+937,20» του αναδόχου «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ1.058.132,5411/04/2012
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΗπείρουΕντολή κατανομής χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου1.047.121,5120/12/2012
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε«Κατασκευή οδού Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας, Βελτίωση κατά τμήματα, υποτμήμα 4: Καρτέρι-Γερακάρι-Πάργα από ΧΘ 0+000 εως ΧΘ 14+937,20» του αναδόχου «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»1.041.302,0611/07/2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΕντολή κατανομής χρηματοδότησης του ενάριθμου έργου Κ.Α 2013ΕΠ03000017 «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου1.000.000,0020/12/2013
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΗπείρουΕντολή κατανομής χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 018/3 Ηπείρου993.095,3320/12/2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΕ ΑΡΤΑΣ)Εντολή κατανομής χρηματοδότησης του ενάριθμου έργουΚ.Α 2013ΕΠ03000011 "Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου" της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου993.000,0020/12/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΕντολή κατανομής χρηματοδότησης του ενάριθμου έργου Κ.Α 2013ΕΠ03000012 «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου993.000,0020/12/2013
ΚΑΣΤΩΡ ΑΕΒελτίωση του τμήματος: Κόμβος Ανατολής - Α/Κ με Εγνατία οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων -Άρτας965.697,0026/06/2013
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ 18η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΈργου : Κ.Α.2009ΕΠ01880012 της ΣΑΕΠ 018/8 «Κατασκευή οδού Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας, Βελτίωση κατά τμήματα, υποτμήμα 4: Καρτέρι-Γερακάρι-Πάργα από ΧΘ 0+000 εως ΧΘ 14+937,20» Εργολαβίας :«Κατασκευή οδού Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας, Βελτίωση κατά τμήματα, υποτμήμα 4: 963.582,2702/08/2013
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕΚατασκευή οδού Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας, Βελτίωση κατά τμήματα, υποτμήμα 4: Καρτέρι-Γερακάρι-Πάργα από ΧΘ 0+000 εως ΧΘ 14+937,20» του αναδόχου «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ900.891,3022/09/2011
«ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ»«Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο ΠΓΝΙ» του αναδόχου «ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ» 891.566,9519/12/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)Εντολή κατανομής χρηματοδότησης του ενάριθμου έργουΚ.Α 2013ΕΠ03000011 \\"Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου\\" της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου890.000,0020/12/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥΕντολή κατανομής χρηματοδότησης του ενάριθμου έργου ΚΑ 2006ΕΠ01830166 «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας (Ν.Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου» της της ΣΑΕΠ 018/3 Ηπείρου845.549,6320/12/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥΕντολή κατανομής χρηματοδότησης του ενάριθμου έργου ΚΑ 2009ΕΠ31830001 «Απαλλοτριώσεις του έργου ¨Σύνδεση Ε.Ο Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας με Εγνατία Οδό (Τμήμα κόμβος Καρτερίου – κόμβος Μεσοβουνίου) της ΣΑΕΠ 318/3 Ηπείρου844.415,9520/12/2011
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ«Απαλλοτριώσεις του έργου «Σύνδεση Ε.Ο. Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας με Εγνατία Οδό (Τμήμα κόμβος Καρτερίου-κόμβος Μεσοβουνίου)» (ΥΠΕΧΩΔΕ)» του αναδόχου «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»844.415,9519/01/2011
Κ/ΞΙΑ ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε-ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε«Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου» του αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε. -ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. -ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.»828.522,2828/12/2011
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕΚ.Α.2009ΕΠ01880012 της ΣΑΕΠ 018/8 «Κατασκευή οδού Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας, Βελτίωση κατά τμήματα, υποτμήμα 4: Καρτέρι-Γερακάρι-Πάργα από ΧΘ 0+000 εως ΧΘ 14+937,20804.903,2726/04/2013
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΗπείρουΕντολή κατανομής χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου800.000,0020/12/2012
0ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ800.000,0031/01/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥΕντολή κατανομής χρηματοδότησης του ενάριθμου έργου ΚΑ 2006ΜΠ01830001 «Μελέτη νέας χάραξης οδού Θεσπρωτικού - Τύριας» (Υποέργο: Τμήμα Θεσπρωτικού – Αυχένας Νταλαμάνι – Γέφυρα Μπακόλα) της ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου778.139,4110/12/2012
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε«Κατασκευή οδού Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας, Βελτίωση κατά τμήματα, υποτμήμα 4: Καρτέρι-Γερακάρι-Πάργα από ΧΘ 0+000 εως ΧΘ 14+937,20» του αναδόχου «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»771.452,2505/06/2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥΕντολή κατανομής χρηματοδότησης του ενάριθμου έργου ΚΑ 2003ΕΠ03000030 «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν.Θεσπρωτίας – Β΄ φάση» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου745.139,9313/12/2012
0ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ700.000,0031/01/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΕ ΑΡΤΑΣ)Εντολή κατανομής χρηματοδότησης του ενάριθμου έργου Κ.Α 2005ΝΑ00430005 «Αμβρακικός – Διαχείριση, αποκατάσταση και αναβάθμιση του διεθνούς σημασίας υδροβιότοπου του Αμβρακικού κόλπου Ν.Άρτας» της ΣΑΝΑ/3 Ηπείρου686.313,1414/11/2012
«ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Τ.Ε. ».«Βελτίωση- Τροποποίηση13ης Επαρχιακής Οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο.Ιωαννίνων Ηγουµενίτσας– Ζωοδόχος– Γραµµένο– Βαγενίτι– Πολύλοφος- Λύγγος» του αναδόχου«ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Τ.Ε. ». 684.907,9220/12/2013
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕΚατασκευή οδού Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας, Βελτίωση κατά τμήματα, υποτμήμα 4: Καρτέρι-Γερακάρι-Πάργα από ΧΘ 0+000 εως ΧΘ 14+937,20» του αναδόχου «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ669.024,5127/12/2011
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕΚατασκευή οδού Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας, Βελτίωση κατά τμήματα, υποτμήμα 4: Καρτέρι-Γερακάρι-Πάργα από ΧΘ 0+000 εως ΧΘ 14+937,20» του αναδόχου «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ645.134,0926/08/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥΕντολή κατανομής χρηματοδότησης ττου ενάριθμου έργου Κ.Α 2010ΕΠ03000014 «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2010» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου633.161,7213/12/2012
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ«Κατασκευή οδού Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας, Βελτίωση κατά τμήματα, υποτμήμα 4: Καρτέρι-Γερακάρι-Πάργα από ΧΘ 0+000 εως ΧΘ 14+937,20» του αναδόχου «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»627.449,6914/09/2012
0ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ625.000,0012/03/2013
0Μεταφορά μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2012 620.237,7106/12/2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)Εντολή κατανομής χρηματοδότησης του ενάριθμου έργου Κ.Α 2013ΕΠ03000016 «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου610.000,0020/12/2013
ΚΑΣΤΩΡ ΑΕΒελτίωση του τμήματος: Κόμβος Ανατολής - Α/Κ με Εγνατία οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων -Άρτας » του αναδόχου «ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ605.884,0405/12/2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΕντολή κατανομής χρηματοδότησης του ενάριθμου έργου Κ.Α 2008ΕΠ03000007 «Ολοκλήρωση χιονοδρομικού κέντρου Ανηλίου» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου600.000,0012/10/2011
ΚΑΣΤΩΡ ΑΕΠροσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο ΠΓΝΙ» του αναδόχου «ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ566.478,7020/06/2013
ΚΑΣΤΩΡ ΑΕΒελτίωση του τμήματος: Κόμβος Ανατολής - Α/Κ με Εγνατία οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων -Άρτας » του αναδόχου «ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ»540.441,0118/11/2011
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΗπείρουΕντολή κατανομής χρηματοδότησης της ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου535.728,4520/12/2013
ΚΑΣΤΩΡ ΑΕΒελτίωση του τμήματος: Κόμβος Ανατολής - Α/Κ με Εγνατία οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων -Άρτας » του αναδόχου «ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ»530.125,0112/11/2013
0Πληρωμή του έργου: "Βελτίωση τμημάτων στο επαρχιακό δίκτυο Δ. Φιλιατών & Δ. Σουλίου"530.000,0026/04/2012
«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ». «Αποκατάσταση της κατολίσθησης περιοχής γέφυρας Δέσπως περί την Χ.Θ. 28+800 της Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας - Προαίρεση - » του αναδόχου «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ». 527.903,9527/12/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΕντολή κατανομής χρηματοδότησης του ενάριθμου έργου Κ.Α 2013ΕΠ03000013 «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου510.000,0020/12/2013
«ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ» ΚΑΕ 2823 «Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο ΠΓΝΙ» του αναδόχου «ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ» 501.628,1114/03/2014
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΗπείρουΕντολή κατανομής χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου500.000,0020/12/2012
Περιφέρεια Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων)Εντολή κατανομής χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου500.000,0006/08/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΕντολή κατανομής χρηματοδότησηςτου ενάριθμου έργου Κ.Α 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου500.00028/08/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)Εντολή κατανομής χρηματοδότησης του ενάριθμου έργου Κ.Α 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου,500.00026/09/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΕντολή κατανομής «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου500.000,0017/10/2013
Περιφέρεια Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων)Εντολή κατανομής χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου500.000,0004/12/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΕντολή κατανομής χρηματοδότησης του ενάριθμου έργου Κ.Α 2010ΕΠ03000014 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου500.000,0006/12/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΕντολή κατανομής χρηματοδότησης του ενάριθμου έργου Κ.Α 2010ΕΠ03000014 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου500.000,0012/12/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΕντολή κατανομής χρηματοδότησης του ενάριθμου έργου ΚΑ 2013ΕΠ03000001 «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου500.000,0012/12/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΕντολή κατανομής χρηματοδότησης του ενάριθμου έργου ΚΑ 2013ΕΠ03000001 «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου500.000,0012/12/2013
Περιφέρεια Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων)Εντολή κατανομής χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου500.000,0017/04/2014
Περιφέρεια Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας)Εντολή κατανομής χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου495.800,0010/12/2013
«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»«Κατασκευή οδού Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας, Βελτίωση κατά τμήματα, υποτμήμα 4: Καρτέρι-Γερακάρι-Πάργα από ΧΘ 0+000 εως ΧΘ 14+937,20» του αναδόχου «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»490.019,6129/02/2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥΕντολή κατανομής χρηματοδότησης του ενάριθμου έργου ΚΑ 2002ΜΠ01830033 «Μελέτη μεταφοράς νερού στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων» της ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου480.226,2919/12/2011
ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ«Βελτίωση του τμήματος: Κόμβος Ανατολής - Α/Κ με Εγνατία οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων -Άρτας » του αναδόχου «ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ» 468.189,0020/12/2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥΕντολή κατανομής χρηματοδότησης του ενάριθμου έργου Κ.Α 2010ΕΠ03000014 «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2010» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου464.921,7421/12/2011
0ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ462.083,7301/02/2012
0ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ452.700,0006/02/2012
» ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Τ.Ε. »ΚΑΕ 2011ΕΠ01880046 Βελτίωση -Τροποποίηση 13ης Επαρχιακής Οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο.Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας-Ζωοδόχος-Γραμμένο Βαγενίτι-Πολύλοφος-Λύγγος).» ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Τ.Ε. » 450.971,4715/04/2014
Κ/Ξ ΑΑΓΗΣ Α.Ε - ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ:«Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας -Β’ Φάση » του αναδόχου «Κ/Ξ ΑΑΓΗΣ Α.Ε.- ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» 437.712,6827/12/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥΕντολή κατανομής χρηματοδότησης του ενάριθμου έργου ΚΑ 2002ΕΠ13000054 «Κλειστό γυμναστήριο Τ9 1200 θέσεων Άρτας της ΣΑΕΠ 130 Ηπείρου437.500,0021/12/2011
ΚΑΣΤΩΡ ΑΕΠροσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο ΠΓΝΙ» του αναδόχου ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ427.780,9514/12/2012
ΚΑΣΤΩΡ ΑΕΒελτίωση του τμήματος: Κόμβος Ανατολής - Α/Κ με Εγνατία οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων -Άρτας » του αναδόχου ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ427.040,0007/11/2012
ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ«Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο ΠΓΝΙ» του αναδόχου «ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ»425.489,6621/12/2012
«ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ»: ΚΑΕ 3094 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1Α ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ - ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ - Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΚΟΖΑΝΗΣ» του αναδόχου«ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ» 418.368,4815/04/2014
Δ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ& ΣΙΑ Ε.Ε«Τμήμα Θεσπρωτικού - Αυχένας Νταλαμάνι- Γέφυρα Μπακόλα» του αναδόχου «Δ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ& ΣΙΑ Ε.Ε.»412.718,5818/12/2012
04ος λσμ/ος της μελέτης: "Μελέτη αποχέτευσης - βιολογικού καθαρισμού Πλαταριάς Συβότων"412.397,3603/08/2012
ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ -ΤΟΝΙΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ«Μελέτη Μεταφοράς Νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων» του αναδόχου «ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - Π. ΤΟΝΙΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»410.104,7328/12/2011
ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Τ.Ε. «Βελτίωση -Τροποποίηση 13ης Επαρχιακής Οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο.Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας-Ζωοδόχος-Γραμμένο Βαγενίτι-Πολύλοφος-Λύγγος) » του αναδόχου «ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Τ.Ε. »410.000,0019/09/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΕντολή κατανομής χρηματοδότησης του ενάριθμου έργου Κ.Α 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου400.000,0028/05/2012
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΗπείρουΕντολή κατανομής χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου400.000,0009/08/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ εντολή κατανομής χρηματοδότησης του ενάριθμου έργου Κ.Α 2010ΕΠ03000014 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου400.00001/11/2013
Σύνολο: 1-100 / 4909Σελίδα: 1 / 50
​​​​​