Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Θεματική: Κυβέρνηση
Ημερομηνία: 03/04/2014 13:19:25ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘΩΠ-Ζ1Τ
Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 26/02/2014 10:23:26ΑΔΑ: ΒΙΕΕΘΩΠ-ΒΡ5
Είδος: ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 27/11/2013 14:45:38ΑΔΑ: ΒΛ13ΘΩΠ-Υ0Ω
Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 224Σελίδα: 1 / 23