Τελευταίες Αποφάσεις RSS
Ημερομηνία: 24/04/2014 11:02:49ΑΔΑ: ΒΙ07ΟΡΛΜ-82Χ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 10:28:09ΑΔΑ: ΒΙ07ΟΡΛΜ-ΟΣΩ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 10:18:55ΑΔΑ: ΒΙ07ΟΡΛΜ-ΩΙ3
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 08:12:57ΑΔΑ: ΒΙΗΜΟΡΛΜ-ΓΔ2
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 14/04/2014 11:18:39ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΛΜ-75Χ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 09/04/2014 08:46:08ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΡΛΜ-6ΗΡ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/03/2014 13:55:53ΑΔΑ: ΒΙΞΕΟΡΛΜ-ΧΑ8
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-8 / 896Σελίδα: 1 / 112