Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Μονάδα: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 15/04/2014 10:40:25ΑΔΑ: ΒΙΗΜ7ΛΗ-ΡΕΨ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 08/04/2014 09:59:40ΑΔΑ: ΒΙΗΤ7ΛΗ-ΩΟΨ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 03/04/2014 11:28:32ΑΔΑ: ΒΙΗΓ7ΛΗ-ΝΧ4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 03/04/2014 09:38:08ΑΔΑ: ΒΙΗΓ7ΛΗ-ΠΓΟ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/03/2014 10:28:33ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΗ-Ω4Γ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 20/03/2014 09:08:29ΑΔΑ: ΒΙΞ47ΛΗ-ΕΛΣ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 20/03/2014 08:16:47ΑΔΑ: ΒΙΞ47ΛΗ-Ζ0Τ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/03/2014 10:23:34ΑΔΑ: ΒΙΚΖ7ΛΗ-ΦΧΗ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 13/03/2014 11:30:30ΑΔΑ: ΒΙΚΜ7ΛΗ-2ΨΚ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 07/03/2014 09:02:38ΑΔΑ: ΒΙΚ37ΛΗ-9Ε4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 221Σελίδα: 1 / 23