Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ. ΧΑΝΙΩΝ

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΩΝ 2009-2010485.516,9812/04/2011
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010416.869,8812/04/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010.308.693,2512/04/2011
ΧΡΙΣΤΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/9/2010 ΕΩΣ 12/12/201098.692,8527/05/2011
ΡΟΔΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ90.405,0021/09/2011
ΑΦΟΙ ΧΙΩΤΑΚΗ Α.Β.Ε.ΕΠΛΗΡΩΜΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ88.527,7327/07/2011
ΧΡΙΣΤΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΜΑΙΟΥ 201085.665,9613/04/2011
ΑΦΟΙ ΧΙΩΤΑΚΗ Α.Β.Ε.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ82.756,0721/09/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 201167.411,0027/07/2011
ΡΟΔΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 201160.270,0009/09/2011
ΡΟΔΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΘΨΠΧ60.270,0007/02/2012
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ53.340,8714/06/2011
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΠΟ 13/12/10 ΕΩΣ 31/1/1148.958,8011/07/2011
ΑΦΟΙ ΧΙΩΤΑΚΗ Α.Β.Ε.ΕΣΙΤΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201248.646,2331/01/2012
ΑΦΟΙ ΧΙΩΤΑΚΗ Α.Β.Ε.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ42.718,6529/02/2012
ΑΦΟΙ ΧΙΩΤΑΚΗ Α.Β.Ε.ΕΣΙΤΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ42.128,3630/04/2012
ΑΦΟΙ ΧΙΩΤΑΚΗ Α.Β.Ε.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 201242.079,9431/05/2012
ΑΦΟΙ ΧΙΩΤΑΚΗ Α.Β.Ε.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 201241.682,3030/06/2012
ΑΦΟΙ ΧΙΩΤΑΚΗ Α.Β.Ε.ΕΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 201141.631,3025/11/2011
ΑΦΟΙ ΧΙΩΤΑΚΗ Α.Β.Ε.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ40.567,9431/03/2012
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΩΝ 2009,2010,201138.271,8819/05/2011
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 201136.583,9613/10/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ36.314,0813/01/2012
ΔΕΗΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 201034.098,3805/07/2011
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣΑΝΑΛΗΨΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ33.394,1602/05/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 201231.385,9021/02/2012
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΓ.ΔΟΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 201231.385,9021/03/2012
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201231.385,9025/04/2012
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 201131.357,5014/09/2011
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ30.224,7814/06/2011
ΡΟΔΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ30.135,0029/11/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 201225.654,1821/02/2012
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ22.791,1928/11/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΩΝ 2009,2010,201121.741,9119/05/2011
Ο.Τ.Ε.ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΟΤΕ19.091,5005/07/2011
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ17.043,5823/03/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ16.537,3721/12/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ16.477,6318/04/2012
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ16.368,6816/03/2012
Α.ΜΠΙΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ.16.000,0002/11/2011
Δ.ΔΗΜΟΤΑΚΗΣ - ΑΙΚ.ΧΑΛΕΒΕΛΑΚΗ Ο.Ε.ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ14.775,7429/06/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ14.766,9022/05/2012
Δ.Ε.Υ.Α.Χ.ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 201014.565,0005/07/2011
Α.ΜΠΙΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟ 23/3/2010 ΕΩΣ 23/9/201014.400,0006/05/2011
Ο.Α.Δ.Υ.Κ.ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ14.267,7305/07/2011
Δ.ΔΗΜΟΤΑΚΗΣ - ΑΙΚ.ΧΑΛΕΒΕΛΑΚΗ Ο.Ε.ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ13.904,9113/04/2011
Δ.ΔΗΜΟΤΑΚΗΣ - ΑΙΚ.ΧΑΛΕΒΕΛΑΚΗ Ο.Ε.ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ 201113.384,5713/04/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ12.591,1631/01/2012
Α.ΜΠΙΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 11.000,0015/07/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΚΤΕΟ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ10.317,3319/05/2011
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ10.114,3513/05/2011
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 20119.285,1724/06/2011
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.ΕΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ8.887,9829/11/2011
OR-CO Α.ΕΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ8.610,0030/04/2012
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ8.473,1419/01/2012
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.ΕΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ8.201,7902/12/2011
Α.ΜΠΙΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΑΠΟ 13/08/11 ΕΩΣ 12/12/118.000,0019/01/2012
ΑΙΚ.ΚΟΡΝΙΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.ΕΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ6.876,5626/09/2011
Α.ΜΠΙΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ 23/910 ΕΩΣ 12/12/106.400,0027/05/2011
ΠΟΛΕΝΤΑ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ6.360,0017/05/2012
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ6.225,0631/01/2012
ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ6.097,4602/11/2011
ΠΟΛΕΝΤΑ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 6.060,8320/06/2012
Α.ΜΠΙΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ6.000,0012/03/2012
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ5.981,6321/03/2012
Α.ΜΠΙΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ5.900,0013/04/2011
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ5.795,7419/01/2012
JANSSEN-CILAGΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ5.717,6804/07/2011
ΔΕΗΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ5.679,5519/03/2012
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΜΑΚΩΝ5.233,7707/11/2011
BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ5.099,5813/04/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009,20105.084,7013/04/2011
ΑΙΚ.ΚΟΡΝΙΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.ΕΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ4.973,1527/07/2011
BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΠΛΗΡΩΜΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20104.920,0021/09/2011
ΔΕΗΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ4.835,9330/01/2012
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ4.825,7507/03/2012
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Κ.-ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΝΑΚΗΣ Κ.ΛΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 20104.797,0021/09/2011
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ4.752,6828/02/2012
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.ΕΠΛΗΡΩΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ4.752,0006/12/2011
ΔΕΗΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ4.725,0030/04/2012
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.ΕΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ4.695,4229/07/2011
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.ΕΠΛΗΡΩΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ4.662,9018/11/2011
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.ΕΠΛΗΡΩΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ4.618,3526/09/2011
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ4.544,4629/07/2011
PROTONΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ4.543,9604/07/2011
ΑΝΝΑ ΒΑΝ ΝΤΕΡ ΒΕΙΣ ΠΕΡΑΤΣΑΚΗΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Α44.499,1818/11/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ4.459,7106/05/2011
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.ΕΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ4.406,7431/08/2011
ΔΕΗΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ4.234,5228/02/2012
ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ4.191,9819/01/2012
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΑΓΥΑΣΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΤΟΥ4.107,1527/07/2011
PROTON PHARMA ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ4.050,1122/05/2012
ΟΑΔΥΚΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΑΔΡΕΥΣΗΣ4.037,4527/03/2012
ΑΝΕΦΑΛΟΣ ΕΜΜ.-PEST CONTROL ΚΡΗΤΗΣΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2010/3.988,3506/05/2011
VIDEO COMPUTERΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Α43.920,6330/04/2012
Δ.Ε.Υ.Α.Β.ΑΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑ "ΑΝΑΤΟΛΗ" ΑΠΟ 1/4/2010 ΕΩΣ 31/3/20113.839,3426/05/2011
ΟΤΕΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛ/ΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 3.782,0021/06/2012
JANSSEN-CILAGΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ3.772,9709/12/2011
Δ.ΔΗΜΟΤΑΚΗΣ - ΑΙΚ.ΧΑΛΕΒΕΛΑΚΗ Ο.Ε.ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ3.697,7006/05/2011
ΟΤΕΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛ/ΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ3.690,0021/02/2012
Σύνολο: 1-100 / 409Σελίδα: 1 / 5
​​​​​