Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Θεματική: Εσωτερική Μετακίνηση
Ημερομηνία: 01/04/2014 10:59:27ΑΔΑ: ΒΙΗΗ7ΛΡ-522
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 27/03/2014 08:22:19ΑΔΑ: ΒΙΞΡ7ΛΡ-Ρ13
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 22/11/2013 10:41:27ΑΔΑ: ΒΛ1Φ7ΛΡ-Φ4Γ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 30/07/2013 11:13:14ΑΔΑ: ΒΛΒΠ7ΛΡ-7ΕΥ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/07/2013 11:28:12ΑΔΑ: ΒΛ4Υ7ΛΡ-ΒΝ0
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/07/2013 10:05:42ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΣΝΩ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 11/07/2013 12:44:45ΑΔΑ: ΒΛ4Η7ΛΡ-ΚΒΣ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 63Σελίδα: 1 / 7