Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Θεματική: Οφειλές
Ημερομηνία: 27/11/2012 12:47:15ΑΔΑ: Β4ΣΙ7ΛΡ-ΖΘΣ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 27/11/2012 12:38:39ΑΔΑ: Β4ΣΙ7ΛΡ-ΟΛΣ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 27/11/2012 12:36:40ΑΔΑ: Β4ΣΙ7ΛΡ-ΒΒΣ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-9 / 9Σελίδα: 1 / 1