Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΣΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ 6.404.15507/04/2014
ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.880.806,3304/05/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ3.874.522,2720/03/2013
ΠΟΛΛΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.700.512,7228/02/2012
ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 3.470.370,3720/03/2013
ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 3.336.660,0012/05/2011
ΠΟΛΛΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2.892.212,0028/02/2012
ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ2.459.508,1718/03/2014
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ1.546.910,0024/02/2012
ΕΥΔΑΠΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΠ1.500.000,0004/02/2013
ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 1.145.817,4008/06/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 919.146,6416/03/2012
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 904.590,0030/06/2011
ΠΑΛΜΟΣ ΑΤΕΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ"700.000,0024/06/2011
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2012 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ620.000,0012/01/2012
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ620.000,0008/01/2013
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 597.355,5404/07/2011
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ515.200,0021/07/2011
ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 504.313,0716/06/2011
Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2012 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ500.000,0012/01/2012
Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ500.000,0008/01/2013
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 Ν.Π.Δ.Δ. "ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ492.250,0021/07/2011
ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 450.145,8001/06/2012
ΕΣΔΝΑΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΣΔΝΑ 429.000,0013/03/2013
ΠΟΛΛΟΙΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ357.409,2624/02/2012
ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ293.878,0031/08/2011
ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ "ΠΥΚΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ"270.000,0024/06/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 249.205,0025/07/2012
ΠΟΛΛΟΙΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝ/ΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΜΟΙΒΕΣ, ΕΞΟΔΑ & ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ238.370,0011/05/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 224.281,2622/11/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ220.000,0023/02/2012
ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Π.Α. 13%207.838,0004/02/2013
ΔΙΑΦΟΡΟΙΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ206.815,0023/02/2012
ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ202.580,324/07/2013
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ177.748,2408/04/2014
ΔΙΑΦΟΡΟΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5 ΚΥΒ. ΠΕΡΙΠΟΥ175.000,0025/07/2012
ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ171.550,1221/12/2012
ΠΟΛΛΟΙΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝ/ΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ171.457,0011/05/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ170.000,0028/03/2013
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΣΙΟΥ , ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΣΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ168.97510/07/2013
ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ166.128,0711/07/2013
ΚΟΥΡΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΟΥΡΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ153.342,0021/12/2012
ΟΥΔΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 152.023,0812/05/2011
ΟΥΔΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 152.023,0816/05/2011
ΡΗΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 152.023,0821/07/2011
ΠΟΛΛΟΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CONTAINERS150.000,0009/06/2011
ΠΟΛΛΟΙΠΕΡΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 145.293,5512/12/2011
ΠΟΛΛΟΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ143.274,0013/05/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012140.000,0027/03/2012
ΠΟΛΛΟΙΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝ/ΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ137.561,9412/05/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013129.780,0009/07/2013
ΟΥΔΕΙΣΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ120.000,0008/08/2011
ΟΥΔΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 119.158,5511/05/2012
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 118.696,1027/09/2011
ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕΠΥΚΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ (Σ)118.513,0017/01/2013
ΠΟΛΛΟΙΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝ/ΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ115.692,8511/05/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011114.695,8113/04/2011
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ "ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ"113.322,0024/06/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (Σ)110.400,0015/03/2012
ΔΙΑΦΟΡΟΙΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ110.000,0013/03/2013
ΔΙΑΦΟΡΟΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2012109.756,0016/03/2012
ΔΙΑΦΟΡΟΙΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ109.000,0024/10/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 105.027,5009/04/2013
ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΤΕΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 1372/2011 ΑΠΟΦ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΤΕ" ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ "ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ & ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ99.800,0017/11/2011
ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΤΕΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 1372/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ "ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΤΕ"97.912,7702/02/2012
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 97.115,0124/05/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙΠΕΡΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 93.897,5512/09/2012
ΠΟΛΛΟΙΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Α΄, Β΄, & Γ΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2011)91.634,0023/11/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ90.000,0023/02/2012
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ88.695,2603/08/2012
ΙΚΑ12 ΔΟΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ (24η ΕΩΣ 35η)87.916,2022/01/2013
ΠΟΛΛΟΙΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ84.766,8909/05/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ80.000,0015/03/2012
ΠΟΛΛΟΙΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΡΓΑ ΔΕΑΡ78.501,3905/05/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 78.445,2503/11/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 77.700,0002/04/2012
ΠΟΛΛΟΙΟΦΕΙΛΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 25% ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 200974.384,8710/05/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΦΟΡΤΩΤΗ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΛΑΣΤΙΧΑ73.800,0006/08/2012
ΔΙΑΦΟΡΟΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΦΟΡΤΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ73.800,0030/10/2013
ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ70.508,2916/12/2013
ΟΥΔΕΙΣΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ70.000,0024/06/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Α΄& Β΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ)62.122,0001/12/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ LEASING60.565,0024/02/2012
ΔΙΑΦΟΡΟΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ60.000,0016/03/2012
ΚΕΔΕΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΚΕΔΕ ΠΟΣ. 15% ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΠ60.000,0013/03/2013
ΔΙΑΦΟΡΟΙΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (5/2013 ΜΕΛΕΤΗ Τ.Υ.)60.000,0002/07/2013
ΔΙΑΦΟΡΟΙΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ57.200,0027/05/2013
ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Π.Α. 13% ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 201257.162,0024/01/2013
ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΩΝΗ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ)56.872,6423/02/2012
ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Π.Α. 23% ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 201256.577,0024/01/2013
ΠΟΛΛΟΙΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΑΠ ΕΤΟΥΣ 201156.250,0013/05/2011
ΠΟΛΛΟΙΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝ/ΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 52.757,5911/05/2011
ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 52.600,0010/10/2012
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201152.469,8304/05/2011
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΕΑΣΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΚΕΑ51.149,0010/07/2013
ΔΙΑΦΟΡΟΙΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ48.958,2918/03/2014
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (1Η & 2Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2013)45.816,5809/04/2013
ΠΟΛΛΟΙΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 45.200,0026/06/2012
ΟΥΔΕΙΣΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ45.000,0024/06/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Μ.Α.Ε. (Δ.Ε.Α.Α.Π. Μ.Α.Ε)ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.45.000,0013/09/2011
Σύνολο: 1-100 / 1236Σελίδα: 1 / 13
​​​​​