Τελευταίες Αποφάσεις RSS
Ημερομηνία: 17/04/2014 10:46:12ΑΔΑ: ΒΙΗΧΟΞ78-Ζ17
Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 10:43:30ΑΔΑ: ΒΙΗΧΟΞ78-ΘΥΣ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 10:31:52ΑΔΑ: ΒΙΗΧΟΞ78-ΓΜ9
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 10:25:31ΑΔΑ: ΒΙΗΧΟΞ78-ΜΨ0
Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/03/2014 12:27:14ΑΔΑ: ΒΙΞΒΟΞ78-Κ9Γ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/03/2014 12:25:23ΑΔΑ: ΒΙΞΒΟΞ78-ΥΧΩ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/03/2014 12:23:08ΑΔΑ: ΒΙΞΒΟΞ78-Μ0Τ
Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-8 / 153Σελίδα: 1 / 20