Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Θεματική: Παροχή υπηρεσιών
Ημερομηνία: 27/11/2013 11:52:41ΑΔΑ: ΒΛ13ΙΜ0-Β99
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 12/06/2013 11:51:58ΑΔΑ: ΒΕΖΦΙΜ0-Ω1Ν
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 11/06/2013 13:19:08ΑΔΑ: ΒΕΖΓΙΜ0-0ΤΙ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 09/04/2013 11:01:57ΑΔΑ: ΒΕΑΙΙΜ0-Ψ11
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 12/10/2012 11:54:17ΑΔΑ: Β436ΙΜ0-40Φ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 21/05/2012 11:49:41ΑΔΑ: Β492ΙΜ0-ΓΧ2
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 04/05/2012 13:43:15ΑΔΑ: Β499ΙΜ0-ΗΜΒ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/03/2012 14:57:33ΑΔΑ: Β443ΙΜ0-ΡΓ3
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 01/03/2012 12:32:39ΑΔΑ: Β44ΡΙΜ0-ΗΝΒ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 20/02/2012 14:47:07ΑΔΑ: ΒΟΖΝΙΜ0-ΘΛΠ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 55Σελίδα: 1 / 6