Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
ΧΧΧαπόδοση εισφορών των υπαλλήλων και των συνταξιούχων του Ταμείου μας υπέρ ΦΜΥ.7.444.173,2908/02/2012
ΧΧΧΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 .6.208.737,6004/11/2011
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 20126.185.717,8907/08/2012
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6.063.759,0004/12/2012
ΧΧΧΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΣΤΝ Δ΄ΔΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ5.812.743,3100/00/0000
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ5.795.552,1003/10/2012
ΧΧΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ ,ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20114.488.213,5200/00/0000
Δ\' Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Μ.Υ. ΑΠΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 2011 1.608.783,1801/08/2011
Δ\' Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Μ.Υ. ΑΠΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΚΑΙ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ 2011 ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΩΝ1.502.542,7804/05/2011
ΧΧΧΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ1.243.143,9800/00/0000
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΟΣ ΦΜΥ ΑΠΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20111.125.068,6603/11/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Μ.Υ. ΑΠΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ & ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20111.125.068,6605/12/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΟΣ ΦΜΥ ΑΠΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ & ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20111.119.754,0007/09/2011
Δ\' Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Μ.Υ. ΑΠΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 20111.116.223,5804/07/2011
Δ\' Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Μ.Υ. ΑΠΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΜΑΪΟΥ 20111.106.464,6602/06/2011
Δ\' Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Μ.Υ. ΑΠΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 20111.088.038,5801/04/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Δ\'ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ)ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Μ.Υ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20111.055.483,8713/10/2011
ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΜΗΝ.3/20121.044.010,2600/00/0000
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΑΠΟΔΟΣΗ ΑΚΑΓΕ1.043.709,2029/08/2012
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΚΑΓΕ1.021.658,3623/10/2012
Δ\' Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΑΠΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20111.011.655,5001/03/2011
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΑΚΑΓΕ 1.001.013,7122/06/2012
XXXαπόδοση κρατήσεων υπέρ ΑΚΑΓΕ συντάξεων .974.684,9930/04/2012
Δ\' Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Μ.Υ. ΑΠΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011961.925,5401/02/2011
ΧΧΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 961.350,0000/00/0000
ΧΧΧΑΠΟΔΟΣΗ ΑΚΑΓΕ ΣΥΝΤΑΞ-ΑΠΟΔΟΧΩΝ .933.507,5222/11/2011
ΧΧΧαπόδοση κρατήσεων υπέρ ΑΚΑΓΕ συντάξεων .910.920,3721/02/2012
ΧΧΧΧΧορήγηση Δανείων909.519,4700/00/0000
χχΧορήγηση δανείων σε ασφαλισμένους του Ταμείου.736.100,0019/08/2011
ΧΧΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ728.450,0000/00/0000
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 694.050,0007/12/2012
ΧΧΧπληρωμή δανείων σε ασφαλισμένους του Ταμείου μας.604.300,0014/06/2012
χχΧορήγηση δανείων577.000,0012/04/2011
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΟΡΉΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 569.650,0021/11/2012
χχΧορήγηση δανείων σε ασφαλισμένους και συντ/χους του Ταμείου μας.539.550,0008/06/2011
χχΧορήγηση δανείων 538.150,0020/04/2011
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 524.050,0031/08/2012
ΧΧΧπληρωμή δανείων σε ασφαλισμένους του Ταμείου μας.504.550,0009/03/2012
χχΧορήγηση δανείων 482.750,0020/05/2011
χχΧορήγηση δανείων σε ασφαλισμένους και προσωπικό του Ταμείου.481.350,0013/09/2011
χχΧορήγηση δανείων 471.600,0014/04/2011
ΧΧΧΔΑΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ463.600,0014/10/2011
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 454.250,0005/11/2012
xxΠληρωμή δανείων σε ασφαλισμένους και προσωπικό του Ταμείου.431.200,0002/08/2011
ΧΧΧΔΑΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ428.250,0005/10/2011
ΧΧΧπληρωμή δανείων σε ασφαλισμένους του Ταμείου μας.421.950,0005/06/2012
ΧΧΧορήγηση δανείων 421.200,0012/07/2011
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΟΡΉΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ415.150,0000/00/0000
ΧΧΧορήγηση δανείων410.400,0029/06/2011
χχΠληρωμή δανείων σε ασφαλισμένους του Ταμείου.408.650,0020/07/2011
ΧΧΧΧΧΧ406.600,0006/07/2012
χχΠληρωμή δανείων σε ασφαλισμένους του Ταμείου μας.406.200,0018/03/2011
χχΧορήγηση δανείων 400.900,0005/05/2011
XXXπληρωμή δανείων σε ασφαλισμένους κ συνταξιούχους του Ταμείου μας.400.200,0006/04/2012
χχΧορήγηση δανείων 398.350,0025/05/2011
ΧΧΧορήγηση δανείων 397.500,0027/06/2011
ΧΧΧΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΑΣ 395.650,0025/10/2011
ΧΧΧΧΧΧ379.750,0026/06/2012
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ377.600,0023/08/2012
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 368.700,0007/09/2012
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ358.350,0017/10/2012
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ355.000,0004/12/2012
ΧΧΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 340.200,0000/00/0000
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 330.700,0012/10/2012
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ329.800,0016/11/2012
ΧΧΧορήγηση δανείων σε ασφαλισμένους του Ταμείου μας.329.000,0007/07/2011
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ328.200,0013/11/2012
ΧΧΧΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ324.300,0017/11/2011
χχΧορήγηση δανείων315.200,0017/05/2011
χχΧορήγηση δανείων σε ασφαλισμένους του Ταμείου μας.310.300,0014/06/2011
ΧΧΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ308.300,0000/00/0000
χχΧορήγηση δανείων σε ασφαλισμένους του Ταμείου μας.304.500,0021/06/2011
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ294.150,0002/11/2012
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΕΩΝ (ΑΚΑΓΕ ΕΕΣΕΑ)ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ν.3986/2011 άρθρο 44 παρ.13)290.407,9014/11/2011
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 287.745,1104/09/2012
χχΧορήγηση δανείων 286.850,0012/05/2011
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΕΩΝ (ΑΚΑΓΕ ΕΕΣΕΑ)ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 285.302,2825/10/2011
ΧΧΧXΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ .274.450,0006/03/2012
χχΧορήγηση δανείων σε ασφαλισμένους του Ταμείου μας.272.000,0023/03/2011
χχΠληρωμή δανείων σε ασφαλισμένους του Ταμείου.269.300,0024/08/2011
ΧΧΧπληρωμή δανείων σε ασφαλισμένους του Ταμείου μας.268.400,0021/06/2012
ΧΧΧπληρωμή δανείων σε ασφαλισμένους του Ταμείου μας.267.950,0009/05/2012
ΧΧΧπληρωμή δανείων σε ασφαλισμένους του Ταμείου μας.266.150,0013/03/2012
ΧΧΧΔΑΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ265.900,0026/09/2011
ΧΧΧΔΑΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ265.900,0026/09/2011
ΧΧΧΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ263.700,0009/11/2011
ΧΧΧΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ .261.650,0030/11/2011
ΧΧΧΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 260.400,0009/11/2011
ΧΧΧΑΠΟΔΟΣΗ ΑΚΑΓΕ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ .255.553,7520/01/2012
ΧΧΧΧΧΧ251.900,0028/06/2012
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 250.550,0009/08/2012
ΧΧΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ249.750,0000/00/0000
χχΠληρωμή δανείων σε ασφαλισμένους του Ταμείου.249.350,0013/07/2011
ΧΧΧXΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ248.800,0002/11/2011
TT ECONOMICS INITIATIVES AEΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ246.922,5005/12/2012
ΧΧΧΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ .245.500,0002/03/2012
χχΧορήγηση δανείων σε ασφαλισμένους του Ταμείου μας. 244.050,0021/03/2011
ΧΧΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ243.750,0000/00/0000
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ241.050,0027/07/2012
ΧΧΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ240.250,0000/00/0000
Σύνολο: 1-100 / 1712Σελίδα: 1 / 18
​​​​​