Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Η ΦΩΤΑΕΡΙΟ)3546.5428/01/2014
ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ Α.Ε.ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 52/31-10-2010 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ - ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ-Α ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1-10-2010 ΕΩΣ 31-10-2010309690,0003/11/2010
ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ Α.ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 299.700,00 ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΗΣ ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ Α.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ.53/30-11-2010 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝ.ΔΙΑΣ.ΑΠΟ 1/11/2010 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/11/2010.299.700,0001/12/2010
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 292.672,0001/04/2014
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 292.564,9804/04/2014
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 280.222,2003/02/2014
PROLINK ΕΠΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ2699.9627/01/2014
PHARMIDEX PHARMACEUTICAL (PPS)Μεταφορά Κοινοτικής Επιχορήγησης ερευνητικού προγράμματος OncoNanoBBB στους εταίρους.227.407,0016/02/2012
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών 4ου 2012214.633,4327/06/2012
UBIQAM ltdΜεταφορά Κοινοτικής Επιχορήγησης ερευνητικού προγράμματος FP7 REWIND στους εταίρους.204.555,0028/07/2011
Q-PLAN A.E.Πληρωμή μέρους σύμβασης του Υποέργου 3 "Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 σε 8 επιλεγμένα Νοσοκομεία της χώρας" της Πράξης με MIS 339465200.244,0002/07/2013
ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ Α.Ε. "ΑΜΑΛΘΕΙΑ"ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 199.800,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ.54/20-12-2010 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝ.ΔΙΑΣΤ.ΑΠΟ 01-12-2010 ΕΩΣ ΚΑΙ 20-12-2010199.800,0020/12/2010
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών 3ου 2012 και συμπληρωματικές αμοιβές 1ου και 2ου 2012190.152,4519/06/2012
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών 2ου 2012183.538,7623/03/2012
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών 12ου 2011183.199,6225/01/2012
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών 1ου 2012 και συμπληρωματικές αμοιβές 10ου,11ου,12ου 2011.181.422,9415/03/2012
DESIGNART NETWORKS LTDΜεταφορά Κοινοτικής Επιχορήγησης ερευνητικού προγράμματος FP7 REWIND στους εταίρους.179.980,0028/07/2011
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών 5ου 2012177.929,8505/07/2012
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών 11ου 2011173.464,9925/01/2012
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών 6ου 2012173.009,2907/08/2012
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών 7ου 2012169.852,7411/09/2012
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Α 1599.7923/01/2014
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών 9ου 2012158.755,1822/11/2012
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών 8ου 2012157.351,2920/11/2012
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών 7ου 2011150.085,6506/09/2011
ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ Α.Ε. ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ147.485,3404/04/2014
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών 5ου 2011 και συμπληρωματικές αμοιβές 4ου 2011.146.899,7323/06/2011
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών 6ου 2011 και συμπληρωματικές αμοιβές 4ου και 5ου 2011.145.933,6515/07/2011
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών 8ου 2011144.801,4513/10/2011
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών 9ου 2011143.591,7013/10/2011
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών (4ος 2011)127.453,2526/05/2011
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ1270.8828/01/2014
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών 10ου 2011124.290,8224/11/2011
LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.Έγκριση της 1ης Εντολής Πληρωμής για το έργο «Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το ΤΕΙ Αθήνας – υποέργο: ενίσχυση φέροντος οργανισμού», ποσού “123.589,29€” μαζί με το ΦΠΑ, στην ανάδοχο του έργου «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.».123.589,2918/11/2010
ΡΟΜΟΣΙΟΣ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.-ΕΙΔΗ ΣΧΕΔΙΟΥ-ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΦΩΤΟ/ΦΑ-ΒΙΒΛ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ1180.4928/01/2014
ΟΤΕ Α.ΕΜεταφορά Κοινοτικής Επιχορήγησης ερευνητικού προγράμματος FP7 REWIND στους εταίρους.116.173,0028/07/2011
ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Πληρωμή βάση σύμβασης του Υποέργου 6 "Ηλεκτρονικός Φάκελος Κατ’ Οίκον Φροντίδας και Αυτοφροντίδας Ασθενών με Νεοπλασίες" της Πραξης: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ (MIS:339464)108.202,3603/12/2013
ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ Α.Ε. ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ104.494,7210/03/2014
ΕΛΕΚΤ Α.Ε.Καθαρισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 104.353,2011/12/2013
ΕΛΛΗΝ.ΕΤΑΙΡ.ΠΑΡΟΧ.ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΣΜ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦ.ΥΠΗΡ. Α.Ε.ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ104.353,2027/03/2014
UNIVERSITY OF BRIGHTON (UoB)Μεταφορά Κοινοτικής Επιχορήγησης ερευνητικού προγράμματος OncoNanoBBB στους εταίρους.101.054,0016/02/2012
ΕΛΕΚΤ Α.Ε-ΕΛΛΗΝ.ΕΤΑΙΡ.ΠΑΡΟΧ.ΥΠΗΡ.ΚΑΘ/ΜΩΝ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙΣΥΝΑΦ.ΥΠΗΡΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ100.874,7615/04/2014
Q-PLAN A.E.Πληρωμή μέρους σύμβασης του Υποέργου 3 "Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 σε 8 επιλεγμένα Νοσοκομεία της χώρας" της Πράξης με MIS 339465100.122,0021/12/2012
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ΒΙΒΛΙΑ- ΧΑΡΤΙΚΑ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΑΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ998.3928/01/2014
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών 3ου 2013 και συμπληρωματικές αμοιβές 2ου 201395.265,5724/04/2013
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών 10ου 201294.699,3411/12/2012
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΚΟΤΡΩΝΗΣΈγκριση 3ης Εντολής Πληρωμής ποσού “93.148,40 €” έργου «Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων σε διάφορους χώρους του ΤΕΙ Αθήνας».93.148,4014/12/2010
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών 2ου 201491.428,0002/04/2014
Α. ΕΥΘΥΜΙΟΥ - Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε.Έγκριση πληρωμής ποσού #91.350,87# €, στην εταιρεία «Α. ΕΥΘΥΜΙΟΥ - Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε.», για την εξόφληση του τιμολογίου με αριθμό 6472/01-11-2010, που αφορά τον καθαρισμό χώρων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας για το χρονικό διάστημα από 01/10/2010 έως και 31/10/2010 (απο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με αρ. πρωτ. διακ.91.350,8703/11/2010
Α. ΕΥΘΥΜΙΟΥ - Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε.Έγκριση πληρωμής ποσού που αφορά τον καθαρισμό χώρων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας για το χρονικό διάστημα από 1/11/2010 έως και 30/11/2010 (από διεθνή αν. διαγ. με αρ. πρωτ. διακ. 5094/14-04-2009).91.350,8708/12/2010
Q-PLAN A.E.Πληρωμή μέρους σύμβασης του Υποέργου 3 "Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 σε 8 επιλεγμένα Νοσοκομεία της χώρας" της Πράξης με MIS 33946590.122,0006/11/2013
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών 1ου 201487.084,0014/02/2014
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών 1ου 2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)87.084,0014/02/2014
ΜΑΡΚΙΔΗΣ Μ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΗΛΕΚ/ΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ865.9228/01/2014
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών 12ου 201384.300,0027/01/2014
ΕΛΛΗΝ.ΕΤΑΙΡ.ΠΑΡΟΧ.ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΣΜ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦ.ΥΠΗΡ. Α.Ε.ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ82.985,6425/02/2014
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών 12ου 201282.724,0317/01/2013
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών 01ου 201380.597,4019/02/2013
ΕΛΕΚΤ Α.Ε.Έγκριση πληρωμής ποσού #80.501,04# € για τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας για τον Δεκέμβριο 201380.501,0415/01/2014
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Σπουδαστών Πρακτικής Άσκησης 02ος 201379.181,4120/03/2013
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών 11ου 201278.579,0018/12/2012
ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ775.8128/01/2014
Τ.Η.Κ. Α.Κ.Τ.Ε.Έγκριση 6ης Εντολής Πληρωμής ποσού 70.909,22 € έργου «Ανελκυστήρες στο ΤΕΙ Αθήνας».70.909,2208/12/2010
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών (3ος 2011)69.876,4515/04/2011
ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ Α.Ε. ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ69.788,5712/02/2014
ΥΒΟΝΗ Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ697.1727/01/2014
ΥΒΟΝΗ Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ697.1727/01/2014
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣΕΙΣΦ.ΣΤΟ ΙΚΑ (ΕΚΤΟΣ Κ.Α 0523)68.458,2304/04/2014
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣΕΙΣΦ.ΣΤΟ ΙΚΑ (ΕΚΤΟΣ Κ.Α 0523)68.343,6701/04/2014
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ66.998,5907/04/2014
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΥΠΑΚΗΣΕγκριση 1ης Εντολής Πληρωμής (τελική) για το έργο «Αναδιαμόρφωση των εργαστηρίων Φυσικής – Χημείας του Τμήματος Γενικών Μαθημάτων της ΣΤΕΦ και άλλους χώρους του ΤΕΙ Αθήνας», ποσού “66.420,00 €” μαζί με το ΦΠΑ, στον ανάδοχο του έργου «κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΤ. ΤΣΟΥΠΑΚΗ».66.420,0024/11/2010
HELLAMCO Α.Ε.Έγκριση πληρωμής ποσού που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σ.Γ.Τ.Κ.Σ. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (από διεθνή αν. διαγ. με αρ. πρωτ. διακ. 15276/21-12-2009).66.383,1008/12/2010
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών 11ου 201366.300,0015/01/2014
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΥΠΑΚΗΣΈγκριση 1ης Εντολής Πληρωμής (τελική) του έργου «Αναδιαμόρφωση των εργαστηρίων υδραυλικής του τμήματος Έργων Υποδομής της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Αθήνας», ποσού “66.228,71 €” μαζί με το ΦΠΑ, στον ανάδοχο του έργου «κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΟΥΠΑΚΗ».66.228,7110/11/2010
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ Ν.3919/1165.547,5501/04/2014
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ Ν.3919/1165.402,9704/04/2014
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣΕΙΣΦ.ΣΤΟ ΙΚΑ (ΕΚΤΟΣ Κ.Α 0523)65.271,3903/02/2014
ΡΟΜΟΣΙΟΣ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.-ΕΙΔΗ ΣΧΕΔΙΟΥ-ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΦΩΤΟ/ΦΑ-ΒΙΒΛ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ651.2828/01/2014
ΡΟΜΟΣΙΟΣ Κ. 649.2420/01/2014
645.1924/01/2014
645.1924/01/2014
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΖΟΥΛΑΣΈγκριση 2ης εντολής πληρωμής για το έργο: “Επαναχρωματισμός χώρων του ΤΕΙ Αθήνας και των παραρτημάτων του για το 2010”, ποσού “63.846,42€” μαζί με το ΦΠΑ στον ανάδοχο του έργου «κ. ΠΕΖΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ»63.846,4210/11/2010
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣΈγκριση πληρωμής αναδόχου.62.169,1201/12/2010
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΚΟΤΡΩΝΗΣΈγκριση της 2η Εντολή Πληρωμής για το έργο «Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων σε διάφορους χώρους του ΤΕΙ Αθήνας», ποσού “61.825,89 €” μαζί με το ΦΠΑ, στον ανάδοχο του έργου «κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ Χ. ΚΟΤΡΩΝΗ».61.825,8918/11/2010
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑποζημίωση κινητικότητας LLP/ERASMUS61.637,6025/10/2013
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών (2ος 2011)61.507,6515/04/2011
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών 4ου 2013 και συμπληρωματικές αμοιβές 3ου 201360.744,4222/05/2013
ATLAS DIGITAL A.E.599.9920/01/2014
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών 5ου 201357.331,5021/06/2013
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ 7 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣΠαρακατάθεση ποσών για αποζημίωση μισθωμάτων ή αποζημίωση χρήσεως ακινήτου56.738,6418/12/2013
ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Πληρωμή βάση σύμβασης του Υποέργου 6 "Ηλεκτρονικός Φάκελος Κατ’ Οίκον Φροντίδας και Αυτοφροντίδας Ασθενών με Νεοπλασίες" της Πραξης: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ (MIS:339464)56.714,9325/07/2013
PRIORITY QUALITY CONSULTANTSΠληρωμή βάση σύμβασης του Υποέργου 2 "Παροχή διοικητικής και συμβουλευτικής υποστήριξης της διεύθυνσης ποιότητας και αποδοτικότητας του ΥΥΚΑ και τον 7 ΥΠΕ" της Πράξης με MIS:33946556.211,0003/07/2013
AT4-CENTRO DE LAS COMUNICAT.SAΜεταφορά Κοινοτικής Επιχορήγησης ερευνητικού προγράμματος FP7 REWIND στους εταίρους.53.262,0028/07/2011
Q-PLAN A.E.Πληρωμή μέρους σύμβασης του Υποέργου 3 "Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 σε 8 επιλεγμένα Νοσοκομεία της χώρας" της Πράξης με MIS 33946550.061,0019/12/2013
Q-PLAN A.E.Πληρωμή μέρους σύμβασης του Υποέργου 3 "Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 σε 8 επιλεγμένα Νοσοκομεία της χώρας" της Πράξης με MIS 33946550.061,0019/12/2013
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Σπουδαστών Πρακτικής Άσκησης 06ος 201349.564,9025/07/2013
HELLAMCO Α.Ε.Έγκριση πληρωμής ποσού 48.339,00 €, στην εταιρεία «HELLAMCO Α.Ε.», για την εξόφληση του τιμολογίου με αριθμό 1016/06-10-2010, που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού, για τις ανάγκες του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών της Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (από Ανοικτό Διαγωνισμό 15275/21-12-2009).48.339,0003/11/2010
SPACE HELLAS AEΆδεια χρήσης (1) "Λογισμικού διαχείρισης εικονικών μηχανών" και άδειες χρήσεις (8) "Λογισμικού εικονικών μηχανών"47.149,7802/05/2012
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΑμοιβές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών 7ου 201346.380,1025/10/2013
ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.ΕΠληρωμή βάση σύμβασης του Υποέργου 3 "Σχεδιασμός και Ανάπτυξης Προτύπου Μοντέλου Ποιότητας στην Κατ΄Οίκον Φροντίδα και Αυτο-Φροντίδα Ασθενών με Νεοπλασίες" της Πραξης: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ (MIS:339464)46.125,0009/04/2013
Σύνολο: 1-100 / 9444Σελίδα: 1 / 95
​​​​​