Τελευταίες Αποφάσεις RSS
Ημερομηνία: 24/04/2014 12:35:47ΑΔΑ: ΒΙ074691ΟΔ-1Ν5
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 12:33:06ΑΔΑ: ΒΙ074691ΟΔ-Τ0Λ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 12:30:22ΑΔΑ: ΒΙ074691ΟΔ-ΥΓΧ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 12:25:28ΑΔΑ: ΒΙ074691ΟΔ-3ΚΚ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 12:18:26ΑΔΑ: ΒΙ074691ΟΔ-Η04
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 12:15:36ΑΔΑ: ΒΙ074691ΟΔ-8ΝΓ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 12:12:47ΑΔΑ: ΒΙ074691ΟΔ-7ΛΜ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 11:59:07ΑΔΑ: ΒΙ074691ΟΔ-1ΘΑ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-8 / 28608Σελίδα: 1 / 3576