Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Είδος Απόφασης: ΔΑΠΑΝΗ
Ημερομηνία: 22/04/2014 13:24:31ΑΔΑ: ΒΙ044691ΟΔ-Φ4Λ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 22/04/2014 13:24:25ΑΔΑ: ΒΙ044691ΟΔ-84Χ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 22/04/2014 13:24:19ΑΔΑ: ΒΙ044691ΟΔ-Φ1Ι
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 22/04/2014 13:24:14ΑΔΑ: ΒΙ044691ΟΔ-ΤΦΚ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 22/04/2014 13:24:09ΑΔΑ: ΒΙ044691ΟΔ-ΗΤΡ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 22/04/2014 13:24:04ΑΔΑ: ΒΙ044691ΟΔ-26Φ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 22/04/2014 13:23:59ΑΔΑ: ΒΙ044691ΟΔ-2Υ5
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 22/04/2014 13:23:54ΑΔΑ: ΒΙ044691ΟΔ-ΤΓΤ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 22/04/2014 13:23:46ΑΔΑ: ΒΙ044691ΟΔ-ΚΧ9
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 22/04/2014 13:23:41ΑΔΑ: ΒΙ044691ΟΔ-ΑΩΠ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 21036Σελίδα: 1 / 2104