Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Είδος Απόφασης: ΔΑΠΑΝΗ
Ημερομηνία: 16/04/2014 13:51:20ΑΔΑ: ΒΙΗΝ4691ΟΔ-ΒΒΥ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 13:51:14ΑΔΑ: ΒΙΗΝ4691ΟΔ-0ΝΝ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 13:51:10ΑΔΑ: ΒΙΗΝ4691ΟΔ-2ΘΕ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 13:51:05ΑΔΑ: ΒΙΗΝ4691ΟΔ-3Ψ4
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 13:50:56ΑΔΑ: ΒΙΗΝ4691ΟΔ-ΗΨΖ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 13:50:48ΑΔΑ: ΒΙΗΝ4691ΟΔ-ΡΙΩ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 13:50:43ΑΔΑ: ΒΙΗΝ4691ΟΔ-ΝΒΣ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 13:50:38ΑΔΑ: ΒΙΗΝ4691ΟΔ-ΑΣ4
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 13:50:33ΑΔΑ: ΒΙΗΝ4691ΟΔ-ΙΑΗ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 13:50:28ΑΔΑ: ΒΙΗΝ4691ΟΔ-ΙΥ1
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 20965Σελίδα: 1 / 2097