Τελευταίες Αποφάσεις RSS
Ημερομηνία: 25/04/2014 10:13:32ΑΔΑ: ΒΙ0Ω4690ΒΚ-6Ι4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 25/04/2014 08:43:32ΑΔΑ: ΒΙ0Ω4690ΒΚ-2ΜΔ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 25/04/2014 07:56:29ΑΔΑ: ΒΙ0Ω4690ΒΚ-9Ω7
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 12:52:09ΑΔΑ: ΒΙ074690ΒΚ-ΨΓΝ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 12:49:07ΑΔΑ: ΒΙ074690ΒΚ-ΡΚΨ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 12:45:25ΑΔΑ: ΒΙ074690ΒΚ-ΙΧΟ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 12:42:39ΑΔΑ: ΒΙ074690ΒΚ-Κ1Ψ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 12:42:13ΑΔΑ: ΒΙ074690ΒΚ-ΟΗ6
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-8 / 14474Σελίδα: 1 / 1810