Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Μονάδα: ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ -Β\' Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
Ημερομηνία: 11/04/2014 12:37:22ΑΔΑ: ΒΙΗ24691ΨΕ-ΔΙΠ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 04/04/2014 13:35:25ΑΔΑ: ΒΙΗΦ4691ΨΕ-1ΛΦ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/03/2014 13:15:44ΑΔΑ: ΒΙΚΖ4691ΨΕ-ΣΚΕ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 06/03/2014 14:28:40ΑΔΑ: ΒΙΚΤ4691ΨΕ-ΧΧ3
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 06/03/2014 13:34:01ΑΔΑ: ΒΙΚΤ4691ΨΕ-1ΩΓ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 06/03/2014 13:26:11ΑΔΑ: ΒΙΚΤ4691ΨΕ-ΡΒΤ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 06/03/2014 13:00:21ΑΔΑ: ΒΙΚΤ4691ΨΕ-1ΡΟ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 174Σελίδα: 1 / 18