Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Είδος Απόφασης: ΔΑΠΑΝΗ
Ημερομηνία: 15/04/2014 14:05:12ΑΔΑ: ΒΙΗΜ46ΨΖ2Ν-ΥΡΖ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 14:05:06ΑΔΑ: ΒΙΗΜ46ΨΖ2Ν-ΒΘΣ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 14:05:02ΑΔΑ: ΒΙΗΜ46ΨΖ2Ν-ΨΟ8
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 14:04:56ΑΔΑ: ΒΙΗΜ46ΨΖ2Ν-ΥΔ7
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 14:04:51ΑΔΑ: ΒΙΗΜ46ΨΖ2Ν-ΟΘΕ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 14:04:47ΑΔΑ: ΒΙΗΜ46ΨΖ2Ν-Ξ7Α
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 14:04:42ΑΔΑ: ΒΙΗΜ46ΨΖ2Ν-Γ69
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 14:04:37ΑΔΑ: ΒΙΗΜ46ΨΖ2Ν-ΛΜΡ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 14:04:31ΑΔΑ: ΒΙΗΜ46ΨΖ2Ν-ΞΦΠ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 14:04:25ΑΔΑ: ΒΙΗΜ46ΨΖ2Ν-ΖΒΑ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 223094Σελίδα: 1 / 22310