Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Τελικός Υπογράφων: Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Ημερομηνία: 30/07/2012 13:53:50ΑΔΑ: Β41Ν469Β7Γ-ΓΧ0
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 07/05/2012 11:57:47ΑΔΑ: Β49Λ469Β7Γ-ΓΑ0
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 04/05/2012 13:07:16ΑΔΑ: Β499469Β7Γ-ΣΜ9
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 04/05/2012 13:03:33ΑΔΑ: Β499469Β7Γ-1Β2
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 04/05/2012 13:00:48ΑΔΑ: Β499469Β7Γ-Τ94
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 04/05/2012 12:53:36ΑΔΑ: Β499469Β7Γ-ΣΧ8
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 04/05/2012 11:30:05ΑΔΑ: Β499469Β7Γ-69Ζ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 04/05/2012 11:25:30ΑΔΑ: Β499469Β7Γ-ΜΥΤ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 04/05/2012 11:20:10ΑΔΑ: Β499469Β7Γ-ΙΤ8
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 04/05/2012 11:03:23ΑΔΑ: Β499469Β7Γ-Ρ3Φ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 2281Σελίδα: 1 / 229