Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Είδος Απόφασης: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ημερομηνία: 14/04/2014 09:06:34ΑΔΑ: ΒΙΗ5469Β7Δ-ΦΞ8
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 19/03/2014 13:01:14ΑΔΑ: ΒΙΞΟ469Β7Δ-ΤΤΟ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 14/03/2014 12:47:30ΑΔΑ: ΒΙΚΝ469Β7Δ-Φ95
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 14/03/2014 12:46:11ΑΔΑ: ΒΙΚΝ469Β7Δ-5Ι3
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 460Σελίδα: 1 / 46