Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Είδος Απόφασης: ΔΑΠΑΝΗ
Ημερομηνία: 16/04/2014 14:12:10ΑΔΑ: ΒΙΗΝ469Β7Δ-7ΘΨ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 13:53:42ΑΔΑ: ΒΙΗΝ469Β7Δ-Ι8Ω
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 13:50:23ΑΔΑ: ΒΙΗΝ469Β7Δ-ΤΝΛ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 13:44:56ΑΔΑ: ΒΙΗΝ469Β7Δ-119
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 12:37:08ΑΔΑ: ΒΙΗΝ469Β7Δ-ΖΗΥ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 12:33:12ΑΔΑ: ΒΙΗΝ469Β7Δ-Ζ72
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 11:14:34ΑΔΑ: ΒΙΗΝ469Β7Δ-Θ2Ρ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 11:07:53ΑΔΑ: ΒΙΗΝ469Β7Δ-2ΙΤ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 11:05:07ΑΔΑ: ΒΙΗΝ469Β7Δ-ΛΗΘ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 10396Σελίδα: 1 / 1040