Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Μονάδα: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)
Ημερομηνία: 24/04/2014 16:14:59ΑΔΑ: ΒΙ07469Β7Θ-ΥΒΘ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 16:12:21ΑΔΑ: ΒΙ07469Β7Θ-Α67
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 16:06:57ΑΔΑ: ΒΙ07469Β7Θ-Λ00
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 15:59:29ΑΔΑ: ΒΙ07469Β7Θ-Φ6Λ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 15:56:57ΑΔΑ: ΒΙ07469Β7Θ-12Τ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 15:50:54ΑΔΑ: ΒΙ07469Β7Θ-Σ0Γ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 15:47:38ΑΔΑ: ΒΙ07469Β7Θ-Σ4Τ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 15:43:18ΑΔΑ: ΒΙ07469Β7Θ-16Μ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 15:42:52ΑΔΑ: ΒΙ07469Β7Θ-ΛΩ4
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 15:41:38ΑΔΑ: ΒΙ07469Β7Θ-ΗΞΔ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 68892Σελίδα: 1 / 6890