Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Μονάδα: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)
Ημερομηνία: 16/04/2014 15:51:24ΑΔΑ: ΒΙΗΝ469Β7Θ-ΘΙΝ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 15:48:29ΑΔΑ: ΒΙΗΝ469Β7Θ-6ΕΣ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 15:44:54ΑΔΑ: ΒΙΗΝ469Β7Θ-1Χ4
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 15:41:09ΑΔΑ: ΒΙΗΝ469Β7Θ-ΘΔ4
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 15:37:27ΑΔΑ: ΒΙΗΝ469Β7Θ-ΜΣΚ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 15:34:04ΑΔΑ: ΒΙΗΝ469Β7Θ-145
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 15:31:31ΑΔΑ: ΒΙΗΝ469Β7Θ-ΜΘ6
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 15:29:04ΑΔΑ: ΒΙΗΝ469Β7Θ-366
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 15:26:47ΑΔΑ: ΒΙΗΝ469Β7Θ-7Κ3
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 15:24:03ΑΔΑ: ΒΙΗΝ469Β7Θ-4Λ7
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 68642Σελίδα: 1 / 6865