Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Τελικός Υπογράφων: Γενικός Διευθυντής - ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία: 22/11/2011 14:56:16ΑΔΑ: 457Ε469Β7Θ-ΑΛ9
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 22/11/2011 14:41:11ΑΔΑ: 457Ε469Β7Θ-ΥΨΚ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 47Σελίδα: 1 / 5