Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Τελικός Υπογράφων: Προϊστάμενος Τμήματος - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΟΣ
Ημερομηνία: 27/03/2014 10:34:28ΑΔΑ: ΒΙΞΡ469Β7Θ-22Χ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/02/2014 14:31:38ΑΔΑ: ΒΙΕ9469Β7Θ-ΥΜ6
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 11/02/2014 14:49:38ΑΔΑ: ΒΙΡΜ469Β7Θ-ΚΑΔ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 05/02/2014 09:08:32ΑΔΑ: ΒΙΡ3469Β7Θ-ΜΟΟ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-5 / 5Σελίδα: 1 / 1