• ΑΔΑΒ499Β-ΨΜΒ
 • Αριθμός ΠρωτοκόλλουΑ20 402/43554
 • Στοιχεία ΦΕΚ1220/Β/2012
 • Θέμα«Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ.11627/4-5-2001 (ΦΕΚ 715/Β/8-6-2001) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2011/72/ΕΕ και 2011/87/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και συναφείς διατάξεις»
 • Τελικός ΥπογράφωνΥπουργός - ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ -
 • Ημερομηνία Απόφασης06/04/2012
 • Ημερομηνία Ανάρτησης04/05/2012 13:19:50
 • Είδος ΑπόφασηςΚΥΑ (ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ )
 • ΦορέαςΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΜονάδαΔ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ( ΑΕΕ & ΜΕ)
 • Θεματική
  • Διοικητικές διαδικασίες
 • ΑρχείοΛήψη ΑρχείουSHA-256: ab525101c53ed2ac024370cdda7bbe58145505f9fe35aaedd0db385f0d97cc3c