Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Τελικός Υπογράφων: Ειδικός Γραμματέας - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία: 05/07/2013 14:33:12ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΒ-7ΟΚ
Είδος: ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 11-20 / 1724Σελίδα: 2 / 173