Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Τελικός Υπογράφων: Γενικός Γραμματέας - ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ
Ημερομηνία: 12/06/2012 10:43:25ΑΔΑ: Β4Λ1Λ-6ΜΡ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/05/2012 09:23:48ΑΔΑ: Β495Λ-Ι1Ε
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 05/04/2012 10:41:44ΑΔΑ: Β4ΩΛΛ-ΤΣ1
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 05/04/2012 10:12:46ΑΔΑ: Β4ΩΛΛ-60Τ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 05/04/2012 10:03:45ΑΔΑ: Β4ΩΛΛ-ΥΡΕ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 04/04/2012 10:12:15ΑΔΑ: Β4ΩΕΛ-Δ35
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 276Σελίδα: 1 / 28