Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
IKA -ETAMΑπόφαση έγκρισης πίστωσης55.999.731,7411/06/2013
IKA -ETAMΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 201343.019.126,2715/02/2013
ΙΚΑ- ΕΤΑΜΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ36.771.119,8202/07/2013
ΟΑΕΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 30.834.469,1202/07/2013
ΟΑΕΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 21.046.708,5617/05/2013
ΟΑΕΕΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 201320.056.502,5712/02/2013
ΟΑΕΕΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ19.886.606,4111/06/2013
ΝΑΤΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΚΑΣ12.742.486,5021/10/2013
-Διοικητική Έγκριση έργων πληροφορικής για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ9.383.439,9814/01/2014
-Διοικητική Έγκριση για to ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά με το έργο ΄Παροχή Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου (S.LA.) Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας του ΟΠΣ-ΙΚΑ, των παρεχόμενων προς τους πολίτες και φορείς Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου, καθώς και συναφών Έργων΄».4.498.200,0031/12/2012
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΤΕ)ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 4.245.530,3128/03/2014
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΤΕ)ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2.969.229,3828/03/2014
-Έγκριση δαπάνης για Παροχή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών συμφωνημένου επιπέδου (SLA) μετάδοσης δεδομένων, φωνής και εικόνας μέσω ιδεατού δικτύου (ΙΚΑΝΕΤ)2.878.836,0013/12/2012
Ν.Α.Τ. ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20132.553.325,0012/02/2013
ΝΑΤΈγκριση πίστωσης2.427.955,0017/05/2013
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΝΕ ΓΣΕΕΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ EΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 296162 ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ" ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ. 1.856.661,3501/06/2011
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΝΕ ΓΣΕΕΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 296539 ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΝΕ ΤΗΣ ΓΣΕΕ" 1.856.661,3501/06/2011
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΕΣΗΕΑ)ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1.783.400,0020/05/2013
6 Α.Σ.έγκριση για την πληρωμή της Β’ Δόσης1.640.000,0018/12/2013
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟΚαθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας κατά τις εργάσιμες και εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυχτερινές ώρες πέραν ή προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των διοικητικών υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικής και Στέγασης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για το έτος 2011.1.602.662,4016/02/2011
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΤΕ)ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.536.417,6319/12/2013
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΕΣΗΕΑ)ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1.468.800,0029/05/2013
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΤΕ)ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.321.103,2719/12/2013
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟΥπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας για το έτος 2011.1.265.822,4017/01/2011
6 Α.Σ. ΤΟΠΕΚΟέγκριση για την πληρωμή της Β’ Δόσης 1.255.000,0010/12/2013
5 Α.Σ.έγκριση για την πληρωμή της Β’ Δόσης 1.252.500,0028/01/2014
-Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος και παροχή συναφών υπηρεσιών για την εξάπλωση (rollout) τμήματος του λογισμικού οικονομικής διαχείρισης ΟΠΣ-ΙΚΑ στις μονάδες υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ1.102.237,5029/12/2010
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΝΕ ΓΣΕΕΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 296539 ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΝΕ ΤΗΣ ΓΣΕΕ" 1.043.139,3918/12/2013
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 296403 ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ" 1.011.000,0016/03/2011
4 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣΠΛΗΡΩΜΗ Β\' ΔΟΣΗΣ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ942.500,0004/02/2014
4 Α.Σ.έγκριση για την πληρωμή της Β’ Δόσης 935.000,0018/12/2013
Spot Thompson Όμιλος Ολικής Επικοινωνίας Α.Ε.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ905.000,0030/11/2010
-Συμπληρωματική σύμβαση του έργου Παροχή υπηρεσιών σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα για το σχεδιασμό και την οργάνωση συστήματος αυτοματοποιημένης διαχείρισης συνταγών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.894.258,1905/08/2011
-ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΩΝ Κ.Λ.Π. ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΔΙΚΑ Α.Ε.824.100,0004/07/2011
ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 819.997,5001/08/2012
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 292636 ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ" 818.743,2402/10/2013
4 Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤΟΠΕΚΟΈγκριση για την πληρωμή της Β’ Δόσης ύψους 50% επί του εγκριθέντος προϋπολογισμού, στους Δικαιούχους των Πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες».815.000,0022/11/2013
Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ)"Υλοποίηση μέρους Ενεργειών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση " 793.650,0024/09/2013
Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ)"Υλοποίηση μέρους Ενεργειών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση " 769.710,5026/03/2013
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 292636 ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ" 750.319,0011/12/2012
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑμΕΑ 721.600,0004/02/2013
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑμΕΑ 721.600,0009/07/2013
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Ε.Σ.Ε.Ε)ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 296255 ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" 720.000,0016/03/2011
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΤΕ)ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ684.560,0012/03/2014
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ- Ε.Π.Ε.Κ.Α.ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 680.000,0010/02/2014
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ- Ε.Π.Ε.Κ.Α.ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 680.000,0010/02/2014
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΑΤ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣυμβιβασμός του ΝΑΤ επί αγωγών αξιώσεων 192 υπαλλήλων του για την καταβολή σε αυτούς της οικονομικής παροχής των 176 ευρώ του άρ. 14 του ν.30016/2001.673.600,0008/06/2012
ASHLEY & HOLMES Ανώνυμος Εμπορική και Διαφημιστική Εταιρεία-659.733,1925/02/2011
6 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣΈγκριση για την πληρωμή της Α’ Δόσης ύψους 25% επί του εγκριθέντος προϋπολογισμού, στους Δικαιούχους των Πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες»643.750,0014/10/2013
6 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣΈγκριση για την πληρωμή της Α’ Δόσης ύψους 25% επί του εγκριθέντος προϋπολογισμού, στους Δικαιούχους των Πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες».643.750,0014/10/2013
-Έγκριση προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής και υπηρεσιών.639.600,0003/02/2012
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Κ.Α.Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το χρονικό διάστημα από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2011.622.000,0017/01/2011
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ 617.217,3912/06/2013
ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 603.840,0028/03/2014
6 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣΈγκριση για την πληρωμή της Α’ Δόσης ύψους 25% επί του εγκριθέντος προϋπολογισμού, στους Δικαιούχους των Πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες»578.500,0020/11/2013
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟΥπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα για το έτος 2011.568.000,0007/01/2011
Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ)"Υλοποίηση μέρους της Ενέργειας B. «Κατάρτιση, επανακατάρτιση και καταβολή επιδομάτων » (Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση) " 562.500,0013/06/2013
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 561.000,0006/11/2013
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ "ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ"ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 561.000,0015/11/2013
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 561.000,0017/12/2013
Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ)"Υλοποίηση μέρους της Ενέργειας Α. «Επαγγελματική καθοδήγηση και υποστήριξη στην ανεύρεση εργασίας» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση " 559.200,0005/12/2012
ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 554.000,0023/09/2013
ASHLEY & HOLMES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 548.673,6307/11/2011
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ- Ε.Π.Ε.Κ.Α.ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 544.000,0028/12/2012
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ- Ε.Π.Ε.Κ.Α.ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 544.000,0024/01/2013
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Ε.Σ.Ε.Ε)ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 296254 ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" 540.000,0016/03/2011
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)Υπηρεσίες Κατάρτισης και Συμβουλευτικής σε απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα 540.000,0002/10/2013
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)Υπηρεσίες Κατάρτισης και Συμβουλευτικής σε απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα 540.000,0020/01/2014
ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 538.560,0028/03/2014
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 292636 ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ" 531.535,1031/07/2012
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΝΕ ΓΣΕΕΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 296162 ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ" 530.550,0016/03/2011
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 296487 ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" 513.300,0016/03/2011
-Έγκριση προμήθειας προϊόντων λογισμικού Βάσεων Δεδομένων492.000,0016/12/2013
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΝΕ ΓΣΕΕΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 379515 ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ" 490.140,0029/11/2013
2 A.Σ.έγκριση για την πληρωμή της Β’ Δόσης 490.000,0017/12/2013
ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 483.072,0004/06/2013
ΕΤΑΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΣΑΥ)ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ476.428,3808/11/2012
2 Α.Σ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ Β ΔΟΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 50% ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ475.000,0028/03/2014
-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ472.376,5804/07/2011
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΝΕ ΓΣΕΕΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 379515 ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ" 469.140,0028/02/2014
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΟ ΤΕΑΔΥΈγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων για το έτος 2011.455.500,0001/02/2011
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 448.800,0027/12/2012
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ "ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ"ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 448.800,0019/02/2013
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 448.800,0015/03/2013
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΤΕ)ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 444.872,3828/03/2014
2 A.Σ.έγκριση για την πληρωμή της Β’ Δόσης 442.50005/03/2014
2 Α.Σ.έγκριση για την πληρωμή της Β’ Δόσης ύψους 435.000,0031/03/2014
ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 430.848,0017/05/2013
ΚΛΙΜΑΚΑ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 421.600,0028/01/2014
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Ε.Σ.Ε.Ε)ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 296250 ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ" 420.000,0016/03/2011
ΕΤΑΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΣΑΥ)ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ417.774,8403/12/2012
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 292636 ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ" 410.656,7603/07/2013
2 Α.Σ.ΠΛΗΡΩΜΗ Β ΔΟΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 50% ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ410.000,0015/04/2014
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & ΠρόνοιαςΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ή ΥΠΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΤΟΜΑ 409.308,0028/11/2012
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ή ΥΠΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΤΟΜΑ 409.308,0002/10/2013
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 408.000,0014/10/2013
ΝΟΣΤΟΣΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 408.000,0015/11/2013
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 408.000,0017/12/2013
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 408.000,0019/12/2013
ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 408.000,0023/12/2013
Σύνολο: 1-100 / 9614Σελίδα: 1 / 97
​​​​​