Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Θεματική: Ταξίδια
Ημερομηνία: 16/04/2014 15:40:24ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-ΙΛΗ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 15:37:33ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-Ζ5Α
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 15:33:01ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-ΟΛΦ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 15:06:52ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-ΣΙΨ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 14:11:24ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-ΙΜΤ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 14:06:54ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-ΧΚ6
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 13:54:37ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-Ω4Χ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 13:49:48ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-ΓΕΡ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 14/04/2014 13:50:07ΑΔΑ: ΒΙΗ5Φ-Κ7Λ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 14/04/2014 13:36:48ΑΔΑ: ΒΙΗ5Φ-Η9Δ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 3556Σελίδα: 1 / 356