Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Μονάδα: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Γ.Γ.Ν.)
Ημερομηνία: 03/05/2012 18:31:48ΑΔΑ: Β49ΨΦ-8Γ0
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 11/04/2012 11:57:07ΑΔΑ: Β4ΩΓΦ-1ΛΞ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 11/04/2012 11:16:13ΑΔΑ: Β4ΩΓΦ-ΥΧΟ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 11/04/2012 11:10:11ΑΔΑ: Β4ΩΓΦ-Ρ6Τ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 11-20 / 187Σελίδα: 2 / 19