Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Είδος Απόφασης: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ημερομηνία: 23/04/2014 14:22:18ΑΔΑ: ΒΙ0Β0-ΥΤΝ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 23/04/2014 13:39:32ΑΔΑ: ΒΙ0Β0-30Θ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 23/04/2014 13:26:15ΑΔΑ: ΒΙ0Β0-ΨΣΞ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 23/04/2014 13:20:01ΑΔΑ: ΒΙ0Β0-8ΓΨ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 23/04/2014 13:10:50ΑΔΑ: ΒΙ0Β0-ΘΞ4
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 15:53:14ΑΔΑ: ΒΙΗΜ0-ΟΘΠ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 15:49:49ΑΔΑ: ΒΙΗΜ0-2Γ5
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 15:46:52ΑΔΑ: ΒΙΗΜ0-61Ρ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 15:41:43ΑΔΑ: ΒΙΗΜ0-ΒΛΩ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 15:39:16ΑΔΑ: ΒΙΗΜ0-46Μ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 4535Σελίδα: 1 / 454