Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Μονάδα: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος \"Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη\"
Ημερομηνία: 18/09/2013 13:44:39ΑΔΑ: ΒΛ9Φ0-Λ6Τ
Είδος: ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/09/2013 14:38:20ΑΔΑ: ΒΛ9Γ0-ΗΚΣ
Είδος: ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 461-470 / 2786Σελίδα: 47 / 279