Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Τελικός Υπογράφων: Ειδικός Γραμματέας - Γεώργιος Αμοργιανιώτης
Ημερομηνία: 17/04/2014 09:55:01ΑΔΑ: ΒΙΗΧ0-Θ8Ο
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 09:51:41ΑΔΑ: ΒΙΗΧ0-1Ρ3
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 09:48:16ΑΔΑ: ΒΙΗΧ0-Ο3Σ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 17/04/2014 09:45:30ΑΔΑ: ΒΙΗΧ0-3ΗΣ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 14:01:13ΑΔΑ: ΒΙΗΜ0-Ρ96
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 12:09:39ΑΔΑ: ΒΙΗΜ0-10Π
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 1230Σελίδα: 1 / 123