Αναρτημένες αποφάσεις & διοικητικές πράξεις

Δαπάνες - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ανάδοχος Περιγραφή Κόστος Ημ/νια
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ40.000.000,0010/03/2011
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ25 η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 355/8 έτους 20105.368.379,7517/11/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΕντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.5.015.839,8912/10/2010
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ- EMS HELLENIC POSTTΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ &ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 4.937.337,28 26/10/2010
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤ΄ΔΙΜΗΝΟΥ 20104.833.683,8021/06/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ - EMS HELLENIC POSTΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ &ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ Γ΄ ΔΙΜΗΝΟΥ 20104.643.460,8004/11/2010
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ - EMS HELLENIC POSTΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ &ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ Ε΄ ΔΙΜΗΝΟΥ 20104.602.757,2214/12/2010
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ- EMS HELLENIC POSTTΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ &ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 4.443.567,38 11/10/2010
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ - EMS HELLENIC POSTΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ &ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ Δ΄ ΔΙΜΗΝΟΥ 20104.014.613,5704/11/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ3.914.941,6112/10/2010
0ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΣΑΕ 015/83.896.475,5222/12/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΧρηματοδότηση του προγράμματος ΄΄ΘΗΣΕΑΣ΄΄3.510.973,0027/12/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΜεταφορά πίστωσης στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου μας, για χρηματοδότηση του προγράμματος ΄΄ΘΗΣΕΑΣ΄΄3.510.972,7410/12/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΜεταφορά πίστωσης στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου μας, για χρηματοδότηση του προγράμματος ΄΄ΘΗΣΕΑΣ΄΄ 3.510.972,7410/12/2010
002.856.152,9505/01/2011
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΕντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.2.685.761,3829/11/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΑΤΑ 2010 ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΛΩΝ 2.500.000,0029/11/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ35η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 355/8 έτους 2010 (Τύπος Ι)2.256.865,3324/12/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ2.208.459,5612/10/2010
0ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΣΑΕ 315/82.041.418,6622/12/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ2.031.623,3712/10/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ1.908.136,9912/10/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ1.748.702,4012/10/2010
00001.738.825,3104/11/2010
Ο.Τ.Ε. Α.Ε.Καταβολή Τηλεγραφικών Τελών1.660.989,3518/05/2011
001.645.775,7720/05/2011
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΕντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» Περιφέρειας Πελοποννήσου1.636.944,7729/11/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΕντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» Περιφέρειας Πελοποννήσου1.636.944,7729/11/2010
001.598.640,0019/11/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΕντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.1.568.521,4729/11/2010
0ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ1.447.538,9429/12/2010
001.447.538,9405/01/2011
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ1.415.157,2218/11/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ1.415.157,2218/11/2010
0ENTOΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΑΕ 315/8 ΠΟΣΟΥ 1.373.467,15€1.373.467,1529/12/2010
001.373.467,1505/01/2011
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΕντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.1.359.100,8029/11/2010
001.252.461,0616/06/2011
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ1.172.673,2112/10/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΕντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» Περιφέρειας Θεσσαλίας.1.082.964,9829/11/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ37 η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 355/8 έτους 2010 (Τύπος Ι)1.079.902,5123/12/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ1.051.320,8612/10/2010
001.049.400,0017/06/2011
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΕντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»1.047.795,0012/10/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΕντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.1.041.248,3029/11/2010
001.000.000,0015/11/2010
001.000.000,0018/11/2010
001.000.000,0023/12/2010
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣΔΙΑΒ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΔ. ΑΛΛΟΔ. ΙΑΝ ΦΕΒΡ 2011 ΜΟΝΙΜΩΝ996.091,6728/01/2011
00981.296,8525/11/2010
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΔ. ΑΛΛΟΔ. ΜΑΡΤ. - ΑΠΡ. 2011 ΜΟΝΙΜΩΝ971.422,4808/03/2011
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΔΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΓΓΕ & ΓΓΕ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦ.ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 955.511,4109/05/2011
LEO BURNET A.E.πληρωμής δαπάνης για διαφημιστική προβολή στα μέσα Μ.Μ.Ε.951.165,5816/06/2011
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ36 η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 355/8 έτους 2010 (Τύπος Ι)949.561,9223/12/2010
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ935.236,2020/06/2011
00847.643,6705/01/2011
00840.090,9106/05/2011
ΑΕΡΟΛΑΝΤ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.ΕΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΥ 830.685,84€ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΕΡΟΛΑΝΤ Α.Ε ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2010830.685,8403/06/2011
00784.617,5018/05/2011
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ730.620,1919/11/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΕντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.711.686,3930/11/2010
00674.721,0921/02/2011
00643.851,0419/11/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ598.473,0022/12/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ43η Κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 355/8 έτους 2010.598.473,0027/12/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ557.247,5619/11/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΕντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» της Περιφέρειας Κρήτης526.046,6229/11/2010
00508.193,0015/02/2011
00508.193,0015/03/2011
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΕντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.453.281,9429/11/2010
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ - EMS HELLENIC POSTΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ &ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ Α΄ΚΑΙ Β΄ ΔΙΜΗΝΟΥ 2010389.453,78 02/11/2010
ΑΙΡ ΓΚΟ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΥ 355.364,05€ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2010355.364,0526/05/2011
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ45η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 355/8 έτους 2010 (Τύπος Ι)341.912,2530/12/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ322.258,0222/12/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ322.258,0222/12/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ322.000,0030/11/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ41η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 355/8 έτους 2010 (Τύπος Ι)313.499,9928/12/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ«Επιχορήγηση ΤΕΔΚ Νομ. Λάρισας, έργου: Προώθηση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και Εφαρμογών με χρήση WI –FI HOT SPOTS στην ΤΕΔΚ Ν. Λάρισας» 313.499,9928/12/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΕντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»300.000,0029/11/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΕντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»285.000,0029/11/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΕντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»282.151,0012/10/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ38 η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 355/8 έτους 2010 (Τύπος Ι)277.171,5923/12/2010
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2010249.021,6727/05/2011
00245.510,0003/06/2011
00245.510,0014/06/2011
ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου 243.429,8006/10/2010
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2010242.526,3227/05/2011
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ242.276,7913/10/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΕπιχορήγηση για έργο του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης234.638,8128/12/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΕπιχορήγηση για έργο του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης234.638,8128/12/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ44η Κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 355/8 έτους 2010.234.638,8128/12/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΕντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» της Περιφέρειας Κρήτης230.230,2529/11/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ33 η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 355/8 έτους 2010226.041,8018/11/2010
E-VALUE Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Αμέσου Marketing και Υποστήριξης ΠελατώνΠληρωμή της εταιρείας «E-VALUE Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Αμέσου Marketing και Υποστήριξης Πελατών» με δ.τ. «E-VALUE A.E.», αναδόχου του έργου με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Call Center στη Δημόσια Διοίκηση (1500)», και βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0873, του Φορέα 07/150, του οικονομικού έτους224.907,0422/03/2011
E-VALUE A.E.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ-ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ224.907,0329/11/2010
E-VALUE A.E.Αποστολή δικαιολογητικών για την πληρωμή της γ΄ δόσης στην ανάδοχο του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Call Center στη Δημόσια Διοίκηση (1500)». 224.907,0318/04/2011
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ215.626,5919/11/2010
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ AΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ213.822,3719/11/2010
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.ΔΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2010205.267,8627/05/2011
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2010201.755,1727/05/2011
Σύνολο: 1-100 / 2728Σελίδα: 1 / 28
​​​​​