Τελευταίες Αποφάσεις RSS
Ημερομηνία: 24/04/2014 14:14:44ΑΔΑ: ΒΙ076-ΚΛΟ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 14:02:16ΑΔΑ: ΒΙ076-Ξ55
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 13:44:24ΑΔΑ: ΒΙ076-Λ3Π
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 13:40:06ΑΔΑ: ΒΙ076-ΡΑ7
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 13:35:05ΑΔΑ: ΒΙ076-ΠΦΦ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 13:31:38ΑΔΑ: ΒΙ076-ΛΟΨ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 13:29:05ΑΔΑ: ΒΙ076-ΟΥ8
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-8 / 67969Σελίδα: 1 / 8497