Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Τελικός Υπογράφων: Υφυπουργός - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία: 19/04/2012 16:05:06ΑΔΑ: Β4Ω26-ΣΦΣ
Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 02/04/2012 11:29:19ΑΔΑ: Β4Ω96-2ΓΝ
Είδος: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 26/03/2012 15:57:53ΑΔΑ: Β4ΒΠ6-ΩΕ9
Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 130Σελίδα: 1 / 13