Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Τελικός Υπογράφων: Υπουργός - ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία: 28/06/2013 13:04:30ΑΔΑ: ΒΛΠΠ6-ΗΩΦ
Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/06/2013 12:57:08ΑΔΑ: ΒΛΠΠ6-57Ε
Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/06/2013 12:52:44ΑΔΑ: ΒΛΠΠ6-ΙΔΒ
Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/06/2013 08:16:06ΑΔΑ: ΒΛΠΠ6-ΩΗΟ
Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 27/06/2013 12:54:29ΑΔΑ: ΒΕΖΖ6-ΨΥΚ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 26/06/2013 13:54:29ΑΔΑ: ΒΕΖ86-4Α7
Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 26/06/2013 13:26:23ΑΔΑ: ΒΕΖ86-1ΤΚ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 31-40 / 840Σελίδα: 4 / 84