Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Μονάδα: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Γ.Γ.Α.)
Ημερομηνία: 23/04/2014 13:59:20ΑΔΑ: ΒΙ0ΒΓ-Μ03
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 23/04/2014 10:51:04ΑΔΑ: ΒΙ0ΒΓ-Ν7Ρ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 13101Σελίδα: 1 / 1311