Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Μονάδα: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Γ.Γ.Α.)
Ημερομηνία: 17/04/2014 13:18:12ΑΔΑ: ΒΙΗΧΓ-Α3Ο
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 16/04/2014 14:45:23ΑΔΑ: ΒΙΗΝΓ-ΚΟΑ
Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 09:22:10ΑΔΑ: ΒΙΗΜΓ-ΛΓΞ
Είδος: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 15/04/2014 08:56:34ΑΔΑ: ΒΙΗΜΓ-0Ε9
Είδος: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 10/04/2014 13:36:58ΑΔΑ: ΒΙΗΔΓ-Η7Χ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 13086Σελίδα: 1 / 1309