Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Τελικός Υπογράφων: Γενικός Γραμματέας - Γιάννης Πυργιώτης
Ημερομηνία: 28/08/2012 11:17:45ΑΔΑ: Β4ΓΣΓ-ΧΨΘ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 28/08/2012 11:08:57ΑΔΑ: Β4ΓΣΓ-37Σ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/08/2012 09:54:31ΑΔΑ: Β4ΓΤΓ-12Ρ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 08/08/2012 10:47:45ΑΔΑ: Β4Γ6Γ-ΒΣΝ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 08/08/2012 10:41:24ΑΔΑ: Β4Γ6Γ-123
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 23/07/2012 09:46:38ΑΔΑ: Β413Γ-ΖΞΘ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 12/07/2012 10:52:50ΑΔΑ: Β41ΚΓ-ΦΤΘ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 02/07/2012 09:34:27ΑΔΑ: Β414Γ-ΙΔ9
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 712Σελίδα: 1 / 72