Τελευταίες Αποφάσεις RSS
Ημερομηνία: 24/04/2014 17:18:00ΑΔΑ: ΒΙ07Ι-ΤΚ4
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 17:12:10ΑΔΑ: ΒΙ07Ι-71Ο
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 16:56:36ΑΔΑ: ΒΙ07Ι-Τ5Χ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 24/04/2014 16:12:20ΑΔΑ: ΒΙ07Ι-Φ3Ψ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-8 / 355119Σελίδα: 1 / 44390