Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Τελικός Υπογράφων: Aναπληρωτής Διευθυντής - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΟΥΚΑΣ
Ημερομηνία: 22/06/2012 12:39:17ΑΔΑ: Β4ΛΔΙ-ΠΘΥ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 22/06/2012 12:31:26ΑΔΑ: Β4ΛΔΙ-ΗΣ0
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 22/06/2012 09:18:20ΑΔΑ: Β4ΛΔΙ-ΧΗΦ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 22/06/2012 09:09:16ΑΔΑ: Β4ΛΔΙ-Γ1Π
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 20/06/2012 15:30:18ΑΔΑ: Β4ΛΤΙ-ΣΚΣ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 20/06/2012 15:20:17ΑΔΑ: Β4ΛΤΙ-ΤΥΔ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 08/03/2012 15:48:42ΑΔΑ: Β440Ι-28Λ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 08/03/2012 15:44:03ΑΔΑ: Β440Ι-ΜΟΓ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 08/03/2012 15:39:22ΑΔΑ: Β440Ι-ΜΕΘ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 08/03/2012 15:33:24ΑΔΑ: Β440Ι-20Η
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 32Σελίδα: 1 / 4