Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Τελικός Υπογράφων: Aναπληρωτής Διευθυντής - ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΜΙΤΗΣ
Ημερομηνία: 01/03/2013 09:25:02ΑΔΑ: ΒΕΔΞΙ-ΑΑ5
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 01/03/2013 09:21:27ΑΔΑ: ΒΕΔΞΙ-703
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 01/03/2013 09:18:16ΑΔΑ: ΒΕΔΞΙ-Η7Δ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 05/08/2012 08:25:18ΑΔΑ: Β4ΓΒΙ-ΝΑΥ
Είδος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 02/08/2012 11:04:38ΑΔΑ: Β4ΓΠΙ-Υ7Λ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 02/08/2012 11:01:21ΑΔΑ: Β4ΓΠΙ-ΛΝΔ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 02/08/2012 10:58:07ΑΔΑ: Β4ΓΠΙ-ΒΡΜ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 02/08/2012 10:52:58ΑΔΑ: Β4ΓΠΙ-8ΡΛ
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 01/08/2012 15:11:52ΑΔΑ: Β40ΖΙ-ΜΩ3
Είδος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 31/07/2012 12:15:19ΑΔΑ: Β41ΧΙ-ΝΝΞ
Είδος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 1-10 / 38Σελίδα: 1 / 4